הגדרת תהליכים וסטאטוסים

כניסה לתפריט הגדרות בחירת סטאטוסים לכל תהליך אפשר להגדיר סטאטוסים. לחצן "הצג/הסתר" לכל תהליך אפשר להגדיר התראות. לחצן "הצג/הסתר" לכל תהליך אפשר להגדיר צ'ק ליסט. לחצן "הצג/הסתר" סימון V לאפשרות "משימות" הופך את התהליך לתהליך...
דילוג לתוכן