מאפייני המערכת

שליטה ובקרה

 • רמות הרשאה
 • לוג פעילויות ומשימות
 • ספירת שעות עבודה
 • התרעות על שימוש חשוד במערכת
 • שליטה ובקרה על פעולות שבוצעו במערכת
 • יצוא מידע לאקסל

 

כללי

 • תבניות ייעודיות לתחילת עבודה מהירה
 • קליטת לידים מדפי נחיתה
 • ריבוי תהליכים
 • אפשרות חיבור לגוגל דרייב (ראשי למשרד ופרטני לכל לקוח/כרטיס)
 • אפשרות חיבור ליומן גוגל ושליחת זימונים לפגישות מתוך המערכת
 • שליטה בשדות

הודעות פנימיות ותקשורת מול הלקוחות

 • תזכורות אוטומטיות
 • פעולות אוט' – שליחת הודעות לפי חוקים מוגדרים מראש
 • שליחת מיילים וסמסים ללקוח בודד או בתפוצה
 • שליחת זימון ליומן של הלקוח
 • ביצוע שיחת טלפון ישירות מהכרטיס ואפשרות להאזין לשיחות נכנסות ויוצאות
  *נדרשת מרכזיית IP ועלות התקנה חד פעמית
 • כפתורים מהירים לרישום פעילות מול הלקוח
 • שליחת הודעות והודעות עתידיות ליוזרים במערכת (או לעצמך)
 • קליטת מיילים ישירות למערכת

 

מערכת CRM יועצים על לפטופ
דילוג לתוכן