תקנון ותנאי שימוש

 

א. תנאי שימוש

 1. השימוש במערכת יועצים ו/או בשירות האחסון ו/או בתוכנת פיקל ו/או בתוכנת רב-מאג להלן: "המערכת" (מערכת/אתר/תוכנה/אחסון) לרבות כניסה ושימוש בשירותים המוצעים בה מהווים הסכמה של המשתמש לכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 2. העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.

ב. הגדרות
"משתמש" (משתמש/יוזר/את/אתה) – אדם, לרבות תאגיד משפטי, אשר בוחר להיכנס ו/או להשתמש במערכת.
וובנס בע"מ להלן "העסק" הינו הבעלים והמפעיל של המערכת.

ג. אספקה
אספקה לרכישות שבוצעו בכ.אשראי היא מיידית ומתבצעת אוטומטית ברגע אישור העיסקה.

ד. מחירים/סליקה

 1. המחירים המפורסמים באתר הם לפני מע"מ אלה אם צוין אחרת
 2. כל המוצרים הנמכרים באתר הם דיגיטליים וככאלה הם מסופקים/מופעלים במיידי
 3. העסק רשאי לעדכן מחירים מעת לעת, לתת ולבטל הנחות, לצאת ולבטל מבצעים ושיתופי פעולה. הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 4. דף הסליקה עומד בתקן PCI-DSS (תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים)

ה. מנויים/ביטולים

 1. עלות מנוי מתחדש תחושב לפי כמות משתמשים פעילים
 2. ניתן לעצור מנוי מתחדש ע"י העברת כל המשתמשים למצב לא פעיל
 3. ניתן לבטל עיסקה תוך 24 שעות מרגע הרכישה, במידה והלקוח לא קיבל שירות/תמיכה/הדרכה עבור המוצר
 4. העסק רשאי לבטל מנוי אם נעשה שימוש לא סביר/לא חוקי במערכת ו/או על פי שיקול דעתו

ו. שליחת הודעות

 1. שליחת הודעות מייל ו/או מסרונים ו/או ווטסאפ ו/או חיוג מהמערכת כפופה לחוקי מדינת ישראל והפעלת השליחה היא באחריות המשתמש.
 2. ברישום למערכת המשתמש מסכים לקבלת מידע מעת לעת בערוצים השונים.

ז. אחריות ושמירת סודיות

 1. עלות השימוש במערכת כוללת שירות ותמיכה.
 2. העסק לא יישא בכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מיוחד, לרבות אבדן עסקה כלשהי, אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אבדן רווחים ו/או פגיעה במוניטין ו/או בשם הטוב אם יגרם כזה.
 3. המידע שהמשתמש שומר באתר שייך למשתמש בלבד והמערכת יכולה לעשות בו שימוש לצרכי המשתמש ו/או לצרכים סטטיסטיים בלבד. שום מידע לא יעבור לצד ג'.
 4. פירוט נוסף בעמוד מדיניות הפרטיות.

ח. סמכות
הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל עניין הנוגע ליחסי הצדדים ו/או להסכם זה, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב, ולו בלבד

דילוג לתוכן