הצהרת נגישות

  • התאמות הנגישות בוצעו עפ"י חוק שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והמלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) ברמה AA
  • כי האתר מספק תמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת
  •  הדפדפנים שמספקים תמיכה טובה בנגישות עם האתר הם Firefox ו-Chrome

הסדרי נגישות

  • באתר, בצד שמאל למעלה מותקן כפתור/פלאג נגישות
  • בית העסק אינו מקבל קהל

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור

  • פרטים ליצירת קשר מופיעים בתחתית האתר

 

דילוג לתוכן