1. כניסה לתפריט הגדרות
  2. בחירת סטאטוסים
  3. לכל תהליך אפשר להגדיר סטאטוסים. לחצן "הצג/הסתר"
  4. לכל תהליך אפשר להגדיר התראות. לחצן "הצג/הסתר"
  5. לכל תהליך אפשר להגדיר צ'ק ליסט. לחצן "הצג/הסתר"
  6. סימון V לאפשרות "משימות" הופך את התהליך לתהליך למשימות/פגישות במקום לתהליך של הלקוח

הגדרת תהליכים

דילוג לתוכן