רשמית קודי שגיאה בסליקת כ.אשראי המוחזרים ע"י CG Gateway – קרדיטגארד creditguard

קוד שגיאה תאור תאור משתמש
0 עסקה תקינה עסקה תקינה
1 חסום החרם כרטיס. כרטיס חסום
2 גנוב החרם כרטיס. כרטיס גנוב
3 התקשר לחברת האשראי. התקשר לחברת האשראי.
4 סירוב. סירוב.
5 מזויף החרם כרטיס. מזויף החרם כרטיס.
6 ת.ז.  או CVV שגויים. ת.ז.  או CVV שגויים.
7 קוד ECI או UCAF/CAVV שגויים קוד אישור אינו חוקי- נא לפנות למנהל המערכת.
8 תקלה בבניית מפתח גישה לקובץ חסומים. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
9 לא הצליח להתקשר. תקלת תקשורת, יש לנסות שוב או לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
10 תוכנית הופסקה עפ"י הוראת המפעיל (ESC). נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
11 אין לסולק הרשאה לבצע עסקאות מטח אין לסולק הרשאה לבצע עסקאות מט"ח
12 אין אישור לעסקת מטח בכרטיס זה אין אישור לעסקת מט"ח בכרטיס זה
13 אין אישור למסוף לבצע טעינת/פריקת מטח בכרטיס זה אין אישור למסוף לבצע טעינת/פריקת מט"ח בכרטיס זה
14 כרטיס לא רשאי לבצע עסקת טעינה/פריקה כרטיס לא רשאי לבצע עסקת טעינה/פריקה
15 אין התאמה בין המספר שהוקלד לפס המגנטי אין התאמה בין המספר שהוקלד לפס המגנטי
16 לא הוקלדו נתונים נוספים (שדה Z ) לא הוקלדו נתונים נוספים (שדה Z )
17 לא הוקלדו 4 ספרות אחרונות לא הוקלדו 4 ספרות אחרונות
18 סטטוס AVS אינו מאושר סטטוס AVS אינו מאושר
19 רשומת  INT_IN קצרה מ- 16 תווים. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
20 רשומת קלט (INT_IN) לא קיימת. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
21 קובץ חסומים (NEG) לא קיים או לא מעודכן – בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
22 אחד מקבצי פרמטרים או ווקטורים לא קיים. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
23 קובץ תאריכים (DATA) לא קיים. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
24 קובץ אתחול (START) לא קיים. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
25 הפרש בימים בקליטת חסומים גדול מדי – בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
26 הפרש דורות בקליטת חסומים גדול מידי – בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
27 לא הוכנס פס מגנטי כולו. הגדר עסקה כעסקה טלפונית או כעסקת חתימה בלבד. תקלה בקריאת  הפס המגנטי. נסה לבצע כעיסקה טלפונית או חתימת לקוח
28 מספר מסוף מרכזי לא הוכנס לשאילתה במסוף המוגדר לעבודה כרב ספק. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
29 מספר מוטב לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב מוטב. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
30 מסוף שאינו מעודכן כרב ספק/רב מוטב והוקלד מספר ספק/מספר מוטב. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
31 מסוף מעודכן כרב ספק והוקלד גם מספר מוטב. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
32 תנועות ישנות בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל שאילתא נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
33 כרטיס לא תקין. מספר הכרטיס אינו תקין
34 כרטיס לא רשאי לבצע במסוף זה או אין אישור לעסקה כזאת. אין אישור לסוג עסקה או לסוג כרטיס זה במסוף זה
35 כרטיס לא רשאי לבצע עסקה עם סוג אשראי זה. כרטיס לא רשאי לבצע עסקה עם סוג אשראי זה.
36 פג תוקף. כרטיס פג תוקף.
37 שגיאה בתשלומים – סכום עסקה צריך להיות שווה תשלום ראשון +(תשלום קבוע כפול מספר תשלומים). שגיאה בתשלומים – סכום עסקה צריך להיות שווה תשלום ראשון +(תשלום קבוע כפול מספר תשלומים).
38 לא ניתן לבצע עסקה מעל תקרה לכרטיס לאשראי חיוב סכום העיסקה גדול מתקרה לכרטיס
39 סיפרת בקורת לא תקינה. סיפרת בקורת לא תקינה.
40 מסוף שמוגדר כרב מוטב הוקלד מספר ספק. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
41 מעל תקרה כאשר רשומת הקלט מכילה 3J או 2J או 1J (אסור להתקשר). יש לבצע בדיקה בסכום אפס
42 כרטיס חסום בספק  כאשר רשומת הקלט מכילה  3J או 2J או 1J (אסור להתקשר). נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
43 אקראית כאשר רשומת הקלט מכילה  J1  (אסור להתקשר). נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
44 מסוף לא רשאי לבקש אישור ללא עסקה (J5). נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
45 מסוף לא רשאי לבקש אישור ביוזמת קמעונאי (J6). נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
46 מסוף חייב לבקש אישור כאשר רשומת הקלט מכילה  3J או 2J או 1J  (אסור להתקשר). נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
47 חייב להקליד מספר סודי, כאשר רשומת הקלט מכילה  J3 או 2J או 1J (אסור להתקשר). נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
51 מספר רכב לא תקין. מספר רכב לא תקין.
52 מד מרחק  לא הוקלד. מד מרחק  לא הוקלד.
53 מסוף לא מוגדר כתחנת דלק. (הועבר כרטיס דלק או קוד נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
57 חייב להקליד מספר תעודת הזהות חייב להקליד מספר תעודת הזהות
58 חייב להקליד C.V.V. חייב להקליד C.V.V.
59 חייב להקליד מספר תעודת הזהות ו-C.V.V חייב להקליד מספר תעודת הזהות ו-C.V.V
60 צרוף ABS לא נמצא בהתחלת נתוני קלט בזיכרון. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
61 מספר כרטיס לא נמצא או נמצא פעמיים. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
62 סוג עסקה לא תקין. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
63 קוד עסקה לא תקין. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
64 סוג אשראי לא תקין. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
65 מטבע לא תקין. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
66 קיים תשלום ראשון ו/או תשלום קבוע לסוג אשראי שונה מתשלומים. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
67 קיים מספר תשלומים לסוג אשראי שאינו דורש זה. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
68 לא ניתן להצמיד לדולר או למדד לסוג אשראי שונה מתשלומים. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
69 אורך הפס המגנטי קצר מידי. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
70 לא מוגדר מכשיר להקשת מספר סודי. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
71 מוטב שגוי. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
72 מספר סודי לא הוקלד. מספר סודי לא הוקלד.
73 מספר סודי שגוי. מספר סודי שגוי.
74 מספר סודי שגוי – ניסיון אחרון. מספר סודי שגוי – ניסיון אחרון.
75 דחייה – פעולה עם קכ"ח לא הסתיימה בזמן הראוי. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
76 דחייה – נתונים אשר התקבלו מקכ"ח אינם מוגדרים במערכת. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
77 הוקש מספר סודי שגוי הוקש מספר סודי שגוי
79 הגדרות המסוף אינן מאפשרות לסלוק מטבע זה הגדרות המסוף אינן מאפשרות לסלוק מטבע זה
80 הוכנס "קוד מועדון" לסוג אשראי לא מתאים. הוכנס "קוד מועדון" לסוג אשראי לא מתאים.
81 סוג בקשה (J) אינו תקין סוג בקשה (J) אינו תקין
90 לא ניתן לבטל עסקת טעינה לא ניתן לבטל עסקת טעינה
91 לא ניתן לבטל עסקת פריקה לא ניתן לבטל עסקת פריקה
92 לא ניתן לבטל עסקת מט"ח לא ניתן לבטל עסקת מט"ח
99 לא מצליח לקרוא/ לכתוב/ לפתוח  קובץ TRAN. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
100 לא קיים מכשיר להקשת מספר סודי. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
101 אין אישור מחברת אשראי לעבודה. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
106 למסוף אין אישור לביצוע שאילתא לאשראי חיוב מיידי. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
107 סכום העסקה גדול מידי – חלק במספר העסקאות. סכום העסקה גדול מידי – חלק במספר העסקאות.
108 למסוף אין אישור לבצע עסקאות מאולצות. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
109 למסוף אין אישור לכרטיס עם קוד השרות 587. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
110 למסוף אין אישור לכרטיס חיוב מיידי. למסוף אין אישור לכרטיס חיוב מיידי.
111 למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים. למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים.
112 למסוף אין אישור לעסקה טלפון/ חתימה בלבד תשלומים. למסוף אין אישור לעסקה טלפון/ חתימה בלבד תשלומים.
113 למסוף אין אישור לעסקה טלפונית. למסוף אין אישור לעסקה טלפונית.
114 למסוף אין אישור לעסקה "חתימה בלבד". למסוף אין אישור לעסקה "חתימה בלבד".
115 למסוף אין אישור לעסקאות במטבע זר או עסקה לא מאושרת. למסוף אין אישור לעסקאות במטבע זר או עסקה לא מאושרת.
116 למסוף אין אישור לעסקת מועדון. למסוף אין אישור לעסקת מועדון.
117 למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים. למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים.
118 למסוף אין אישור לאשראי ישראקרדיט. למסוף אין אישור לאשראי ישראקרדיט.
119 למסוף אין אישור לאשראי אמקס  קרדיט. למסוף אין אישור לאשראי אמקס  קרדיט.
120 למסוף אין אישור להצמדה לדולר. למסוף אין אישור להצמדה לדולר.
121 למסוף אין אישור להצמדה למדד. למסוף אין אישור להצמדה למדד.
122 למסוף אין אישור להצמדה למדד לכרטיסי חו"ל. למסוף אין אישור להצמדה למדד לכרטיסי חו"ל.
123 למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים לסוג אשראי זה. למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים לסוג אשראי זה.
124 למסוף אין אישור לאשראי ישרא 36 למסוף אין אישור לאשראי ישרא 36
125 למסוף איו אישור לאשראי אמקס 36. למסוף איו אישור לאשראי אמקס 36.
126 למסוף אין אישור לקוד מועדון זה. למסוף אין אישור לקוד מועדון זה.
127 למסוף אין אישור לעסקת חיוב מיידי פרט לכרטיסי חיוב מיידי. למסוף אין אישור לעסקת חיוב מיידי פרט לכרטיסי חיוב מיידי.
128 למסוף אין אישור לקבל כרטיסי ויזה אשר מתחילים ב – 3. למסוף אין אישור לקבל כרטיסי ויזה אשר מתחילים ב – 3.
129 למסוף אין אישור לבצע עסקת זכות מעל תקרה. למסוף אין אישור לבצע עסקת זכות מעל תקרה.
130 כרטיס  לא רשאי לבצע עסקת מועדון. כרטיס  לא רשאי לבצע עסקת מועדון.
131 כרטיס לא רשאי לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים. כרטיס לא רשאי לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים.
132 כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בדולרים (רגילות או טלפוניות). כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בדולרים (רגילות או טלפוניות).
133 כרטיס לא תקף על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראכרט. כרטיס לא תקף על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראכרט.
134 כרטיס לא תקין עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט)- מספר הספרות בכרטיס- שגוי. כרטיס לא תקין עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט)- מספר הספרות בכרטיס- שגוי.
135 כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות דולריות עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט). כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות דולריות עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט).
136 הכרטיס שייך לקבוצת כרטיסים אשר אינה רשאית לבצע עסקאות עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR20 של ויזה). הכרטיס שייך לקבוצת כרטיסים אשר אינה רשאית לבצע עסקאות עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR20 של ויזה).
137 קידומת הכרטיס (7 ספרות) לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת (21VECTOR של דיינרס). קידומת הכרטיס (7 ספרות) לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת (21VECTOR של דיינרס).
138 כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראכרט. כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראכרט.
139 מספר תשלומים גדול מידי על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראכרט. מספר תשלומים גדול מידי על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראכרט.
140 כרטיסי ויזה ודיינרס לא רשאים לבצע עסקאות מועדון בתשלומים. כרטיסי ויזה ודיינרס לא רשאים לבצע עסקאות מועדון בתשלומים.
141 סידרת כרטיסים לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת. (VECTOR5 של ישראכרט). סידרת כרטיסים לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת. (VECTOR5 של ישראכרט).
142 קוד שרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR6 של ישראכרט). קוד שרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR6 של ישראכרט).
143 קידומת הכרטיס (2 ספרות) לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת. (VECTOR7  של ישראכרט). קידומת הכרטיס (2 ספרות) לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת. (VECTOR7  של ישראכרט).
144 קוד שרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת. (VECTOR12 של ויזה). קוד שרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת. (VECTOR12 של ויזה).
145 קוד שרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת. (VECTOR13 של ויזה). קוד שרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת. (VECTOR13 של ויזה).
146 לכרטיס חיוב מיידי אסור לבצע עסקת זכות. לכרטיס חיוב מיידי אסור לבצע עסקת זכות.
147 כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים עפ"י וקטור 31  של לאומיקארד. כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים עפ"י וקטור 31  של לאומיקארד.
148 כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות טלפוניות וחתימה בלבד עפ"י ווקטור 31 של לאומיקארד. כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות טלפוניות וחתימה בלבד עפ"י ווקטור 31 של לאומיקארד.
149 כרטיס אינו רשאי לבצע עסקאות טלפוניות עפ"י  וקטור 31 של לאומיקארד. כרטיס אינו רשאי לבצע עסקאות טלפוניות עפ"י  וקטור 31 של לאומיקארד.
150 אשראי לא מאושר לכרטיסי חיוב מיידי. אשראי לא מאושר לכרטיסי חיוב מיידי.
151 אשראי לא מאושר לכרטיסי חו"ל. אשראי לא מאושר לכרטיסי חו"ל.
152 קוד מועדון לא תקין. קוד מועדון לא תקין.
153 כרטיס לא רשאי לבצע עסקת אשראי גמיש (עדיף +30/) עפ"י הגדרת המערכת. (ECTOR21 של דיינרס). כרטיס לא רשאי לבצע עסקת אשראי גמיש (עדיף +30/) עפ"י הגדרת המערכת. (VECTOR21 של דיינרס).
154 כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות חיוב מיידי עפ"י הגדרת המערכת. (VECTOR21 של דיינרס). כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות חיוב מיידי עפ"י הגדרת המערכת. (VECTOR21 של דיינרס).
155 סכום לתשלום בעסקת קרדיט קטן מידי. סכום לתשלום בעסקת קרדיט קטן מידי.
156 מספר תשלומים לעסקת קרדיט לא תקין. מספר תשלומים לעסקת קרדיט לא תקין.
157 תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי רגיל או קרדיט. תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי רגיל או קרדיט.
158 תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי חיוב מיידי. תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי חיוב מיידי.
159 תקרה 0 לסוג כרטיס זה  בעסקת חיוב מיידי בדולרים. תקרה 0 לסוג כרטיס זה  בעסקת חיוב מיידי בדולרים.
160 תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה טלפונית. תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה טלפונית.
161 תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת זכות. תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת זכות.
162 תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת תשלומים. תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת תשלומים.
163 כרטיס אמריקן אקספרס אשר הונפק בחו"ל לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים. כרטיס אמריקן אקספרס אשר הונפק בחו"ל לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים.
164 כרטיסיJCB  רשאי לבצע עסקאות רק באשראי רגיל. כרטיסיJCB  רשאי לבצע עסקאות רק באשראי רגיל.
165 סכום בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מסכום העסקה. סכום בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מסכום העסקה.
166 כרטיס מועדון לא בתחום של המסוף. כרטיס מועדון לא בתחום של המסוף.
167 לא ניתן לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים בדולרים. לא ניתן לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים בדולרים.
168 למסוף אין אישור לעסקה דולרית עם סוג אשראי זה. למסוף אין אישור לעסקה דולרית עם סוג אשראי זה.
169 לא ניתן לבצע עסקת זכות עם אשראי שונה מ"רגיל" לא ניתן לבצע עסקת זכות עם אשראי שונה מ"רגיל"
170 סכום הנחה בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מהמותר. סכום הנחה בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מהמותר.
171 לא ניתן לבצע עסקה מאולצת לכרטיס/אשראי חיוב מיידי. לא ניתן לבצע עסקה מאולצת לכרטיס/אשראי חיוב מיידי.
172 לא ניתן לבטל עסקה קודמת (עסקת זכות או מספר כרטיס אינו זהה). לא ניתן לבטל עסקה קודמת (עסקת זכות או מספר כרטיס אינו זהה).
173 עסקה כפולה. עסקה כפולה.
174 למסוף אין אישור להצמדה למדד לאשראי זה. למסוף אין אישור להצמדה למדד לאשראי זה.
175 למסוף אין אישור להצמדה לדולר לאשראי זה. למסוף אין אישור להצמדה לדולר לאשראי זה.
176 כרטיס אינו תקף עפ”י הגדרת ה מערכת (וקטור 1 של ישראכרט). כרטיס אינו תקף עפ”י הגדרת ה מערכת (וקטור 1 של ישראכרט).
177 בתחנות דלק לא ניתן לבצע "שרות עצמי" אלא "שרות עצמי בתחנות דלק". בתחנות דלק לא ניתן לבצע "שרות עצמי" אלא "שרות עצמי בתחנות דלק".
178 אסור לבצע עסקת זכות בכוכבים/נקודות/מיילים. אסור לבצע עסקת זכות בכוכבים/נקודות/מיילים.
179 אסור לבצע עסקת זכות בדולר בכרטיס תייר. אסור לבצע עסקת זכות בדולר בכרטיס תייר.
180 בכרטיס מועדון לא ניתן לבצע עסקה טלפונית. בכרטיס מועדון לא ניתן לבצע עסקה טלפונית.
200 שגיאה יישומית נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
201 תקלה בקריאת נתונים מוצפנים בפס המגנטי תקלה בקריאת נתונים מוצפנים בפס המגנטי
250 שגיאה פנימית – סינכרון תקשורת נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
251 ספריית מסוף לא קיימת נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
252 אין הרשאת כתיבה לספריית המסוף נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
253 אין הרשאת ריצה לספריית המסוף נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
300 תשובה שהתקבלה מאשראית אינה תקינה נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
301 עסקה עם סכום אפס במקרה של J שונה מ2- נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
302 לא קיים מספר אישור עבור E נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
303 זמן התגובה של אשראית עבר את גבול ה-timeout יש לנסות שנית או לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
304 מחיצת המסוף אינה קיימת במערכת נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
305 אין הרשאה לכתוב לקובץ הלוג של המסוף נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
306 שם משתמש או סיסמא או מסד נתונים שגויים נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
307 שגיאה ביצירת התחברות לבסיס נתונים נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
308 שגיאה בזמן הפעלת שאילתה לבסיס נתונים נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
309 פרמטר מתאריך לבדיקת קיום חיוב הינו לא חוקי נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
310 אין עסקת חיוב התואמת את הזיכוי אין עסקת חיוב התואמת את הזיכוי
311 שגיאה בניסיון הכנסת רשומת אשראית עם סטטוס שגיאה למסד הנתונים נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
312 עסקת מקור לא קיימת לביטול עסקת מקור לא קיימת לביטול
313 עסקת מקור לבטול כבר שודרה עסקת מקור לבטול כבר שודרה
314 תנועה כבר בוטלה תנועה כבר בוטלה
315 אין הרשאת גישה למחיצת המסוף נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
316 ממשק חיצוני (קסור) לא הצליח ליצור קשר עם אשראית נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
317 פרמטרים חסרים לביצוע הפעולה נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
318 קובץ קונפיגורציה לא תקין נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
319 מסוף אינו רשאי לקבל ביטול מסוף אינו רשאי לקבל ביטול
320 זיכוי כבר בוצע כנגד תנועת חיוב  זאת זיכוי כבר בוצע כנגד תנועת חיוב  זאת
321 סכום הזיכוי גדול/קטן מסכום החיוב סכום הזיכוי גדול/קטן מסכום החיוב
322 שדה XML הכרחי חסר נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
323 סוג עסקה אינו תקין כאשר מתבצע שימוש ב – DELETE1 נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
324 מסוף אינו רשאי לבצע תנועות זיכוי מסוף אינו רשאי לבצע תנועות זיכוי
325 פורמט XML לא תקין נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
326 אין אישור לסליקת כרטיסים מסוג זה אין אישור לסליקת כרטיסים מסוג זה
327 מסוף לא קיים במערכת נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
328 מסוף כבר קיים נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
329 מסוף לא רשאי לבצע שאילתות עסקאות מסוף לא רשאי לבצע שאילתות עסקאות
330 מסוף  לא רשאי לשדר מסוף  לא רשאי לשדר
331 ערך לא תקף בשדה XML נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
332 נמצאו יותר מתנועת חיוב אחת לביטול זיכוי נמצאו יותר מתנועת חיוב אחת לביטול זיכוי
333 בית העסק אינו מורשה לסוג פעולה זה נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
334  עסקה זהה כבר בוצעה  עסקה זהה כבר בוצעה
335 כרטיס לא רשאי לבצע זיכוי במסוף CFT כרטיס לא רשאי לבצע זיכוי במסוף CFT
336 לא ניתן לבצע עסקאות שאינן דולריות לא ניתן לבצע עסקאות שאינן דולריות
337 לא ניתן לבצע עסקאות ללא שדה X לא ניתן לבצע עסקאות ללא שדה X
338 כרטיס זה מעבר לסכום הקבוע ליממה סך כל סכום העסקאות לכרטיס זה גבוה מהמותר ליממה
339 סוג עסקת הזיכוי שונה מעסקת החיוב סוג עסקת הזיכוי שונה מעסקת החיוב
340 מספר תשלומים לא זהה לעסקת המקור מספר תשלומים לא זהה לעסקת המקור
341 סכום עסקת הזיכוי לא תואם לעסקת המקור סכום עסקת הזיכוי לא תואם לעסקת המקור
342 מזהה כרטיס לא נמצא מזהה כרטיס לא נמצא
343 רכיב תקשורת לשבא החזיר תשובה ריקה נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
344 בית עסק אינו קיים בית עסק אינו קיים
345 בית העסק קיים בית העסק קיים
346 מסוף אינו רשאי לסלוק מטבע זה מסוף אינו רשאי לסלוק מטבע זה
347 מגזר אינו קיים מגזר אינו קיים
348 סיסמא צריכה להכיל אותיות גדולות וקטנות מספרים וסימני ניקוד סיסמא צריכה להכיל אותיות גדולות וקטנות מספרים וסימני ניקוד
349 מסוף אינו תומך בבדיקת כפילות בקשת עסקה נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
350 סולק אינו קיים סולק אינו קיים
351 לא נמצא ניתוב מסוף מתאים לא נמצא ניתוב מסוף מתאים
352 לא ניתן לשדר – חריגה ממכסת שידורים יומית לא ניתן לשדר – חריגה ממכסת שידורים יומית
353 אין עסקאות לשידור אין עסקאות לשידור
354 זמן עיבוד עסקה עבר את הזמן המותר יש לנסות שנית או לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
355 עסקה מושהית כבר שוחררה לשידור עסקה מושהית כבר שוחררה לשידור
356 לא נמצאה עיסקה מושהית מתאימה לשחרור לא נמצאה עיסקה מושהית מתאימה לשחרור
357 נמצאו יותר מעסקת מושהית אחת המתאימה לשחרור נמצאו יותר מעסקת מושהית אחת המתאימה לשחרור
358 פרטים רגישים לא נמצאו בבסיס הנתונים פרטים רגישים לא נמצאו בבסיס הנתונים
359 לא נמצא מזהה דוח לא נמצא מזהה דוח
360 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
361 שגיאה בזיהוי תת סוג כרטיס נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
362 אין הרשאה לבין עסק עבור הגדרת דוח אין הרשאה לבין עסק עבור הגדרת דוח
363 הגדרת דוח לא נמצאה הגדרת דוח לא נמצאה
364 נתונים שנשלחו אינם נמצאים בהגדרות הדוח נתונים שנשלחו אינם נמצאים בהגדרות הדוח
365 שגיאה בהרצת דוח שגיאה בהרצת דוח
366 מזהה הרצת דוח לא קיים מזהה הרצת דוח לא קיים
367 לא קיים מזהה כרטיס פנימי עבור כרטיס אשראי לא קיים מזהה כרטיס פנימי עבור כרטיס אשראי
369 עסקת מקור בוצעה על מסוף שאינו מורשה עסקת מקור בוצעה על מסוף שאינו מורשה
370 סכום עסקת העברה אינו תואם לעסקת המקור סכום עסקת העברה אינו תואם לעסקת המקור
371 לא נמצאה עסקה להעברה לא נמצאה עסקה להעברה
372 עסקה הועברה למסוף אחר עסקה הועברה למסוף אחר
373 אין אישור להחלטת בית עסק עבור CVV אין אישור להחלטת בית עסק עבור CVV
374 אין אפשרות לבצע עסקה מאולצת בכרטיס זה אין אפשרות לבצע עסקה מאולצת בכרטיס זה
375 מזהה cgUid לא קיים מזהה cgUid לא קיים
399 לא נמצאה עסקת מקור לא נמצאה עסקת מקור
400 סדר אותיות שגוי או כפילות ב INT_IN נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
401 תווים אסורים במחרוזת INT_IN נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
402 תווים לא חוקיים במחרוזת XML נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
403 נשארו פחות משישה ימים לפקיעת תוקף כרטיס האשראי נשארו פחות משישה ימים לפקיעת תוקף כרטיס האשראי
404 אין תקשורת לאשראית נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
405 אין אישור לכניסה למערכת עבור לקוחות SSLHTTP נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
406 שמור – לא לשימוש
407 שמור – לא לשימוש
408 מספר אישור לא קיים במערכת מספר אישור לא קיים במערכת
409 כרטיס ברשימה השחורה של בית העסק כרטיס ברשימה השחורה של בית העסק
410 מסוף אינו רשאי לסוג זה של סליקה מסוף אינו רשאי לסוג זה של סליקה
411 לקוח אינו רשאי לסלוק במסוף זה לקוח אינו רשאי לסלוק במסוף זה
412 לא קיים מספר אישור עבור עסקה זו לא קיים מספר אישור עבור עסקה זו
413 תהליך מחיקת התנועה מטבלת הסליקה נכשל תהליך מחיקת התנועה מטבלת הסליקה נכשל
414 אורך פרמטר ב- Int_in  או שדה XML גדול/קטן מהמותר נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
415 לא ניתן לחייב פעמיים עם אותו מספר אישור לא ניתן לחייב פעמיים עם אותו מספר אישור
416 לא ניתן לזכות פעמיים עם אותו מספר אישור לא ניתן לזכות פעמיים עם אותו מספר אישור
417 כרטיס ברשימה השחורה של בית העסק בגלל סירוב באשראית כרטיס ברשימה השחורה של בית העסק בגלל סירוב באשראית
418 לקוח אינו רשאי לסלוק ללא הצפנה נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
419 מספר אישור שהתקבל מחברת האשראי אינו תקין מספר אישור שהתקבל מחברת האשראי אינו תקין
420 שגיאת יישום – ספציפי ללקוח נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
421 עברו יתר מארבעה ימים מאז החיוב עברו יתר מארבעה ימים מאז החיוב
422 כרטיס ברשימה השחורה של בית העסק בגלל Charge Back כרטיס ברשימה השחורה של בית העסק בגלל Charge Back
423 כרטיס נחסם בבדיקת זיהוי סיכונים כרטיס נחסם בבדיקת זיהוי סיכונים
424 כשלון בבדיקת זיהוי סיכונים כשלון בבדיקת זיהוי סיכונים
425 לא התקבלה תשובה מהשרת החיצוני יש לנסות שנית או לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
426 לא נמצאו פרטי שרת חיצוני לשיתוף מזהה כרטיס אשראי יש לנסות שנית או לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
427 חסרים פרטים בקבלה חסרים פרטים בקבלה
428 לא נמצאה תנועה מתאימה להדפסת פתקית לא נמצאה תנועה מתאימה להדפסת פתקית
429 נמצאה יותר מתנועה אחת להדפסת פתקית נמצאה יותר מתנועה אחת להדפסת פתקית
430 השדה מספר קופה חסר להדפסת פתקית. השדה מספר קופה חסר להדפסת פתקית.
431 שדה X חסר להדפסת פתקית. שדה X חסר להדפסת פתקית.
432 בקשה לא מוכרת נשלחה על ידי הקופה בקשה לא מוכרת נשלחה על ידי הקופה
433 סכום העסקה גבוה מסכום העסקה המותר לעסקה מקומית סכום העסקה גבוה מסכום העסקה המותר לעסקה מקומית
434 לא ניתן לבצע עסקאות מסוג J5 במצב לא מקוון לא ניתן לבצע עסקאות J5 במצב offline
441 סה"כ סכום הזיכוי גבוה מהתנועה המקורית סה"כ סכום הזיכוי גבוה מהתנועה המקורית
444 שגיאה יישומית נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
449 סכום הנחה לא תקין סכום הנחה לא תקין
450 כרטיס לא פעיל כרטיס לא פעיל
451 כרטיס לא קיים כרטיס לא קיים
452 אין הרשאה למשתמש זה לשיתוף מזהה כרטיס אשראי נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
453 אין הרשאה לשיתוף מזהה כרטיס אשראי חיצוני נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
454 אין הרשאה לשיתוף מזהה כרטיס אשראי פנימי נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
455 בית עסק אינו תומך בעבודה עם sessionId נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
456 פג תוקף sessionId נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
457 תקלה ביצירת sessionId נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
458 עסקה כפולה עסקה כפולה
459 נתון orgUid/cgUid חסר הנתון orgUid/cgUid חסר
460 לא נמצאה עסקת מקור לא נמצאה עסקת מקור
461 סירוב סירוב
462 ערך לא תקין בבקשה ערך לא תקין בבקשה
463 נמצאו מספר עסקאות מקור נמצאו מספר עסקאות מקור
499 כרטיס לא רשאי לבצע עסקה במסוף זה נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
500 לא נמצא מספר שידור (transmitID) לא נמצא מספר שידור (transmitID)
501 אין אפשרות לבצע "שידור חוזר". התקשר לתמיכה טכנית. ודווח קוד שגיאה אין אפשרות לבצע "שידור חוזר". התקשר לתמיכה טכנית. ודווח קוד שגיאה
502 מסוף נמצא בתהליך שידור. אין אפשרות להתחיל שידור נוסף. מסוף נמצא בתהליך שידור. אין אפשרות להתחיל שידור נוסף.
503 אין אפשרות לבצע "שידור חוזר" במסוף זה- לא נמצא שידור קודם שנכשל אין אפשרות לבצע "שידור חוזר" במסוף זה- לא נמצא שידור קודם שנכשל
504 אין אפשרות לשדר כיווון ששידור קודם נכשל. נסה לבצע "שידור חוזר" אין אפשרות לשדר כיווון ששידור קודם נכשל. נסה לבצע "שידור חוזר"
505 מודם סגור, אנא המתן נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
506 קו הטלפון אינו מחובר קו הטלפון אינו מחובר
507 מנסה שנית מנסה שנית
508 מספר שורות פגומות בקובץ חסומים נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
509 קובץ חסומים ישן, אין אפשרות לפתוח. נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
510 קובץ  ביטולים ישן, אין אפשרות לפתוח נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
511 קובץ תוספות ישן, אין אפשרות לפתוח נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
512 הפרש בגודל בין ביטולים  לתוספות נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
513 אין אפשרות לפתוח קובץ חסומים זמני נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
514 קובץ חסומים פגום נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
515 לשימוש  עתידי
516 אין אישור אין אישור
517 נסיון התקשרות נכשל, מנסה בקו גיבוי נסיון התקשרות נכשל, מנסה בקו גיבוי
518 נסיון התקשרות נכשל נסיון התקשרות נכשל
519 לשימוש עתידי
520 לשימוש עתידי
521 כרטיס כבר נמצא בקובץ חסומים כרטיס כבר נמצא בקובץ חסומים
522 כרטיס אינו נמצא בקובץ חסומים כרטיס  אינו נמצא בקובץ חסומים
523 אין אפשרות לפתוח קובץ נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
524 נותק בעת משיכת פרמטרים נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
525 נותק בעת שידור תנועות נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
526 נותק בעת משיכת חסומים נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
527 אין אפשרות למחוק קובץ נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
528 שידור נפסק ללא קוד שגיאה נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
529 לא ניתן להתחיל שידור עקב ריבוי שידורים לא ניתן להתחיל שידור עקב ריבוי שידורים
530 קובץ השידור אינו תואם למספר השורות לשידור נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
531 שידור נפסק שידור נפסק
532 מסוף טסט מנסה לשדר בפורט יצור נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
533 שגיאה בשידור שגיאה בשידור
550 שירות שידור, שגיאה בהמרת הבקשה נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
551 שירות שידור, שגיאה בהתחלת התהליך נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
552 שירות שידור, לוג שידור לא בסטאטוס 0 נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
553 שירות שידור, שגיאה בשליפת נתונים נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
554 שירות שידור, שגיאה בהמרת נתונים נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
555 שירות שידור, שגיאה ביצור בקשת 1402 נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
556 שירות שידור, שגיאה ביצור או שליחת בקשה לבאנק פרוקסי נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
557 שירות שידור, שגיאה בעדכון לוג שידור נא לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
600 מוצר עם מק"ט זה כבר קיים במערכת
601 לא ניתן למחוק מוצר המקושר להזמנות
602 עורך דין לא קיים במערכת
603 הזמנה חייבת להכיל לפחות מוצר אחד
604 ההזמנה כוללת מוצרים כפולים
605 אחד ממוצרי ההזמנה אינו קיים
606 כמות אחד ממוצרי ההזמנה חורגת מהכמות שנותרה במלאי
607 אחד ממוצרי ההזמנה אינו זמין
608 כמות אחד ממוצרי ההזמנה חורגת מהכמות המותרת למוצר זה
609 אחד ממוצרי ההזמנה אינו זמין עבור מחוז עורך הדין
610 לא ניתן לבצע הזמנה עם מוצרים השייכים לאותה קבוצה
611 קיימת כבר הזמנה עבור עורך הדין עם מוצרים השייכים לאותה קבוצה
612 קיימות הזמנות נוספות עם אחד ממוצרי ההזמנה וישנה חריגת כמות
613 הזמנה לא קיימת
614 לא ניתן למחוק הזמנה שכבר שולמה
615 לא ניתן למחוק הזמנה שזוכתה
616 הזמנה זו כבר בוטלה
617 לא ניתן למחוק הזמנה שלא אושרה
618 לא ניתן לבצע תשלום להזמנה שכבר שולמה
619 לא ניתן לבצע תשלום להזמנה שזוכתה
620 לא ניתן לבצע תשלום להזמנה שבוטלה
621 לא ניתן לבצע תשלום להזמנה שנדחתה
622 עסקת אשראי של הזמנה לא קיימת
623 מספר התשלומים בהזמנה חורג מהגבלת התשלומים של אחד המוצרים
624  תאריך פרעון המחאת הזמנה אינו תקין
625  מספר המחאות לא תקין עבור הזמנה
626  סכום ההמחאה הראשונה גדול מסכום ההזמנה כולה
627 לא ניתן לזכות הזמנה שלא שולמה
628 הזמנה זו כבר זוכתה
629 לא ניתן לזכות הזמנה שבוטלה
630 לא ניתן לזכות הזמנה שנדחתה
631 חסר מזהה עסקת חיוב עבור זיכוי ההזמנה
632 לא ניתן למחוק קטגוריה הכוללת מוצרים
633 לא ניתן למחוק קבוצה הכוללת מוצרים
634 לא ניתן לקבוע כמות מוצר קטנה מכמות שכבר שהוזמנה
635
636
637
638
639
640 חובה להזין CVV חובה להזין CVV
641 סכום עסקה מעל סכום מקסימלי לעסקה
642 סכום עסקה מתחת לסכום מינימלי לעסקה
643
644
645
646
647
648
649
650 מוצר עם מק"ט זה כבר קיים במערכת מוצר עם מק"ט זה כבר קיים במערכת
651 מוצר עם מק"ט זה לא קיים במערכת מוצר עם מק"ט זה לא קיים במערכת
652 מספר לקוחות מתאימים לפרמטרים שנשלחו מספר לקוחות מתאימים לפרמטרים שנשלחו
653 קיים לקוח עם תעודת זהות זהה קיים לקוח עם תעודת זהות זהה
654 קיים לקוח עם מספר לקוח זהה קיים לקוח עם מספר לקוח זהה
655 קיים לקוח עם שם ומספרי טלפון זהים קיים לקוח עם שם ומספרי טלפון זהים
656 מספר הלקוח לא קיים מספר הלקוח לא קיים
657 מזהה הלקוח לא קיים מזהה הלקוח לא קיים
658 לא קיים לקוח עם שם זה לא קיים לקוח עם שם זה
659 לא ניתן לעדכן חשבונית סופית לא ניתן לעדכן חשבונית סופית
660 תבנית לא נמצאה תבנית לא נמצאה
661 דואר אלקטרוני חייב להיות מלא דואר אלקטרוני חייב להיות מלא
662 חשבונית לא קיימת חשבונית לא קיימת
663 לא ניתן למחוק לקוח עם חשבוניות ללא בקשה מפורשת לא ניתן למחוק לקוח עם חשבוניות ללא בקשה מפורשת
664 לא ניתן למחוק מוצר הנמצא בחשבוניות ללא בקשה מפורשת לא ניתן למחוק מוצר הנמצא בחשבוניות ללא בקשה מפורשת
665 לא ניתן לזכות חשבונית שכבר זוכתה לא ניתן לזכות חשבונית שכבר זוכתה
666 קטגוריה לא קיימת קטגוריה לא קיימת
667 יחידה לא קיימת יחידה לא קיימת
668
669
670
671
672
673
674 לא נמצאה עסקה התואמת למזהה שנשלח לא נמצאה עסקה התואמת למזהה שנשלח
675 סוג עסקה אינו מתאים לסוג החשבונית סוג עסקה אינו מתאים לסוג החשבונית
676 החשבונית כבר הופקה בעבר החשבונית כבר הופקה בעבר
677 שגיאה ביצירת החשבונית שגיאה ביצירת החשבונית
678
679
680
681 הזדהות נכשלה מול שרת הMPI הזדהות נכשלה מול שרת הMPI
682 זיהוי עסקת MPI נכשל זיהוי עסקת MPI נכשל
683 MPI Invalid request or post parameters MPI Invalid request or post parameters
684 שרת הCG GATEWAY החזיר שגיאה לשרת הMPI שרת הCG GATEWAY החזיר שגיאה לשרת הMPI
685 שגיאה בגישה לשרת הCG GATEWAY שגיאה בגישה לשרת הCG GATEWAY
686 שגיאה פנימית בשרת הMPI שגיאה פנימית בשרת הMPI
687 תם תוקפה של עסקת הMPI תם תוקפה של עסקת הMPI
688 עסקת MPI נשלחה בעבר עסקת MPI נשלחה בעבר
689 עסקת MPI לא נמצאה עסקת MPI לא נמצאה
690 יותר מדי תהליכים רצים יותר מדי תהליכים רצים
691 לא נמצא תהליך – לא נמצאו קבצים לא נמצא תהליך – לא נמצאו קבצים
692 לא נמצא מזהה תהליך לא נמצא מזהה תהליך
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702 בקשה אינה מאושרת להמשך תהליך נא להתקשר ללאומי צ`ק 1700-700-693
703 בצע אימות נוסף בצע אימות נוסף
704 נתוני בקשה שגויים נתוני בקשה שגויים
705 ניתן אישור טלפוני ניתן אישור טלפוני
710 ת.ז. שגוייה ת.ז. שגוייה
711 מספר טלפון שגוי מספר טלפון שגוי
712 מיקוד שגוי מיקוד שגוי
713 סכום עסקה שגוי סכום עסקה שגוי
714 סכום צ`ק שגוי סכום צ`ק שגוי
715 מס` בית עסק, ש`, שגוי מס` בית עסק, ש`, שגוי
716 בית עסק אינו מורשה לצ`קים מחברות בע"מ בית עסק אינו מורשה לצ`קים מחברות בע"מ
720 קוד בנק-סניף, מסלקה, שגוי קוד בנק-סניף, מסלקה, שגוי
721 מספר חשבון בנק שגוי מספר חשבון בנק שגוי
722 מס` הצ`ק שגוי מס` הצ`ק שגוי
740 לא התקבל ת.ז ערב לא התקבל ת.ז ערב
750 מסוף לא מורשה לסליקת המחאות אין אישור לסליקת צ`קים. נא להתקשר ללאומי צ`ק 1700-700-693
751 למסוף אין אישור לבצע עסקת המחאה דחויה אין אישור לביצוע עסקה דחויה
752 למסוף אין אישור לבצע עסקת המחאה דחויה אין אישור לביצוע עסקת תשלומים
753 מספר התשלומים בעסקת המחאה אינו תקין מספר תשלומים גדול מהמותר עבור עסקת תשלומים
754 סכום תשלום ראשון אינו תקין סכום תשלום ראשון צריך להיות גדול או שווה לשאר התשלומים
755 תאריך פרעון שגוי עבור עסקה דחויה תאריך פרעון שגוי עבור עסקה דחויה
756 סכום ההמחאה עולה על הסכום המותר במסוף זה סכום העסקה/צ`ק עולה על הסכום המותר
757 כתובת שרת לאומי צ`ק לא תקינה תאריך פרעון שגוי עבור עסקה רגילה
758 לא ניתן להזין תשלומים עבור עסקה שאינה עסקת תשלומים לא ניתן להזין תשלומים עבור עסקה שאינה עסקת תשלומים
759 מספר התשלומים חורג מסך כל התשלומים בעסקה מספר התשלומים חורג מסך כל התשלומים בעסקה
760 פרטי תשלום שגויים – מספר תשלום שגוי פרטי תשלום שגוי – מס` תשלום שגוי
761 פרטי תשלום שגויים – חסרים פרטים פרטי תשלום שגוי – חסרים פרטים
762 פרטי תשלום שגויים – סכום התשלום חורג מסכום העסקה הכולל פרטי תשלום שגוי – סכום התשלום חורג מסכום העסקה הכולל
763 פרטי תשלום שגויים – תאריך פרעון שגוי פרטי תשלום שגוי – תאריך פרעון
764 תשלום קיים בעסקה עסקה/צ`ק אושר כבר בעבר
765 סכום כל התשלומים לא תואם לסכום הכולל של העסקה סכום כל התשלומים לא תואם לסכום הכולל של העסקה
766 מספר התשלומים המפורטים בעסקה אינו תואם למספר התשלומים המוגדר בה מספר התשלומים המפורטים בעסקה אינו תואם למספר התשלומים המוגדר בה
767 לא נמצאה עסקה לשם דווח תשלומים לא נמצאה עסקה לשם דווח תשלומים
768 מספר הצ`ק בתשלום אינו תקין מספר הצ`ק בתשלום אינו תקין
769 מספר הצ`ק כפול באחד התשלומים מספר הצ`ק כפול באחד התשלומים
770 חסר שדה מזהה לביטול עסקה חסר שדה מזהה לביטול עסקה
771 לא נמצאה עסקה לביטול לא נמצאה עסקה לביטול
772 עסקה כבר בוטלה עסקה כבר בוטלה
773 נמצאה יותר מעסקה אחת לביטול נמצאה יותר מעסקה אחת לביטול
774 מס` אישור אינו תואם נתוני עסקת מקור מס` אישור אינו תואם נתוני עסקת מקור
775 מס` אישור אינו תואם מס` בית עסק מס` אישור אינו תואם מס` בית עסק
776 מס` אישור אינו תואם קוד מסלקה מס` אישור אינו תואם קוד מסלקה
777 מס` אישור אינו תואם מס` חשבון מס` אישור אינו תואם מס` חשבון
778 מס` אישור אינו תואם סכום עסקה מס` אישור אינו תואם סכום עסקה
779 מס` אישור אינו תואם מס` תשלומים מס` אישור אינו תואם מס` תשלומים
780 תאריך פירעון צ`ק/ים חלף תאריך פירעון צ`ק/ים חלף
781 עסקה כבר חויבה עסקה כבר חויבה
786 מס` אישור אינו תואם עם מס` צ`ק מס` אישור אינו תואם עם מס` צ`ק
787 מס` אישור אינו תואם עם סכום צ`ק מס` אישור אינו תואם עם סכום צ`ק
788 מס` אישור אינו תואם עם תאריך פירעון הצ`ק מס` אישור אינו תואם עם תאריך פירעון הצ`ק
789 צ`ק כבר בוטל צ`ק כבר בוטל
795 תקלת תקשורת 795. נא להתקשר ללאומי צ`ק 1700-700-693 תקלת תקשורת 795. נא להתקשר ללאומי צ`ק 1700-700-693
796 תקלת תקשורת 796. נא להתקשר ללאומי צ`ק 1700-700-693 תקלת תקשורת 796. נא להתקשר ללאומי צ`ק 1700-700-693
797 זמן מינימום לתגובה עבר תקלת תקשורת 797. נא להתקשר ללאומי צ`ק 1700-700-693
798 תקלת תקשורת תקלת תקשורת 798. נא להתקשר ללאומי צ`ק 1700-700-693
799 תקלה כללית תקלת כללית 799. נא להתקשר ללאומי צ`ק 1700-700-693
800 חסר אחוז לפיצול העסקה חסר אחוז לפיצול העסקה
801 לא ניתן לבצע עסקה מפוצלת עם פרמטר J זה לא ניתן לבצע עסקה מפוצלת עם פרמטר J זה
802 בנק לא חוקי בנק לא חוקי
803 בנק לא קיים בנק לא קיים
804 סניף לא חוקי סניף לא חוקי
805 סניף לא קיים סניף לא קיים
806 חשבון לא חוקי חשבון לא חוקי
807 קבוצת בנק חסרה קבוצת בנק חסרה
808 צירוף לא חוקי של פרטי חשבון צירוף לא חוקי של פרטי חשבון
809 חשבון מוגבל חשבון מוגבל
810 סוג עסקה לא חוקי סוג עסקה לא חוקי
811 קוד מטבע לא חוקי קוד מטבע לא חוקי
820 מוסד לא קיים מוסד לא קיים
830 עסקה כפולה עסקה כפולה
831 מסוף אינו רשאי לסלוק מטבע זה מסוף אינו רשאי לסלוק מטבע זה
850 שגיאת מודול Mpos שגיאת מודול Mpos
851 שגיאת מודול Pos שגיאת מודול Pos
852 קיים כבר נקודת קצה עם כתובת המחשב הזו קיימת כבר נקודת קצה עם כתובת המחשב הזו
853 בקשה לא בוצעה בקשה לא בוצעה
854 תקלת תקשורת תקלת תקשורת
855 תקלה במשיכת קבצי מסוף תקלה במשיכת קבצי מסוף
856 נקודת קצה לא מצליחה לשדר עסקאות מקומיות נקודת קצה לא מצליחה לשדר עסקאות מקומיות
857 תקלה בשנמוך גרסה,יש עסקאות ממתינות לשידור תקלה בשנמוך גרסה,יש עסקאות ממתינות לשידור
858 תקלה בשנמוך גרסה,לא נמצא קובץ גיבוי לאפליקציה תקלה בשנמוך גרסה,לא נמצא קובץ גיבוי לאפליקציה
859 תקלה בשדרוג גרסה,לא נמצא קובץ שדרוג תקלה בשדרוג גרסה,לא נמצא קובץ שדרוג
900 עסקה נחסמה עקב אי התחייבות לעסקה בטוחה עסקה נחסמה עקב אי התחייבות לעסקה בטוחה
901 תהליך 3DS חסום עבור מסוף זה תהליך 3DS חסום עבור מסוף זה
902 תהליך 3DS חסום עבור מותג כרטיס זה תהליך 3DS חסום עבור מותג כרטיס זה
903 לא נמצאה עסקת 3DS Lookup (J107) תואמת לא נמצאה עסקת 3DS Lookup (J107) תואמת
904 עסקת 3DS כפולה עסקת 3DS כפולה
910 לא ניתן להוסיף פריט EMD.לא נמצאה עסקת EMD מתאימה לא ניתן להוסיף פריט EMD.לא נמצאה עסקת EMD מתאימה
911 פריט EMD זוכה בעבר פריט EMD זוכה בעבר
912 פריט EMD בוטל בעבר פריט EMD בוטל בעבר
913 לא ניתן לזכות פריט EMD – התקשר לתמיכה לא ניתן לזכות פריט EMD – התקשר לתמיכה
914 לא ניתן לבטל פריט EMD – התקשר לתמיכה לא ניתן לבטל פריט EMD – התקשר לתמיכה
915 לא ניתן לזכות פריט EMD – התקשר לתמיכה בעיה כללית בניהול פריטי EMD – התקשר לתמיכה
916 סה"כ סכום פריטי EMD עבר את סכום עסקת המקור סה"כ סכום פריטי EMD עבר את סכום עסקת המקור
917 מטבע פריט EMD חייב להיות זהה למטבע עסקת המקור מטבע פריט EMD חייב להיות זהה למטבע עסקת המקור
918 פריט EMD כפול.מספר כרטיס טיסה כבר קיים במערכת פריט EMD כפול.מספר כרטיס טיסה כבר קיים במערכת
919 פריט EMD לא קיים במערכת פריט EMD לא קיים במערכת
920 עסקת EMD זוכתה במלואה – לא ניתן להוסיף פריט עסקת EMD זוכתה במלואה – לא ניתן להוסיף פריט
921 עסקת EMD בוטלה – לא ניתן להוסיף פריט עסקת EMD בוטלה – לא ניתן להוסיף פריט
989 מזהה קבוצה לא קיים מזהה קבוצה לא קיים
990 שגיאה בהרצת בילינג שגיאה בהרצת בילינג
991 תהליך בילינג קודם לא הסתיים תהליך בילינג קודם לא הסתיים
992 לא נמצא קובץ לא נמצא קובץ
993 לעסקה אין אישור ע"י משתמש לעסקה אין אישור ע"י משתמש
994 פרטים שגויים של העסקה פרטים שגויים של העסקה
995 עסקה כפולה עסקה כפולה
996 עסקה נדחתה ע"י משתמש עסקה נדחתה ע"י משתמש
1001 התקשר לחברת האשראי התקשר לחברת האשראי
1002 התקשר לחברת האשראי התקשר לחברת האשראי
1003 בית עסק לא חוקי בית עסק לא חוקי
1004 החרם כרטיס החרם כרטיס
1005 סירוב סירוב
1006 שגיאה כללית שגיאה כללית
1007 החרם כרטיס החרם כרטיס
1009 בקשה בתהליך בקשה בתהליך
1012 סוג עסקה לא חוקי,או לא נתמך סוג עסקה לא חוקי,או לא נתמך
1013 סכום לא חוקי או מעבר לתקרה סכום לא חוקי או מעבר לתקרה
1014 כרטיס לא חוקי כרטיס לא חוקי
1019 בצע עסקה שוב בצע עסקה שוב
1021 לא ננקטה פעולה לא ננקטה פעולה
1030 שגיאת פורמט שגיאת פורמט
1041 כרטיס אבוד,החרם כרטיס כרטיס אבוד,החרם כרטיס
1043 כרטיס גנוב,החרם כרטיס כרטיס גנוב,החרם כרטיס
1051 חריגה ממסגרת אשראי חריגה ממסגרת אשראי
1052 לא בשימוש לא בשימוש
1053 לא בשימוש לא בשימוש
1054 כרטיס פג תוקף כרטיס פג תוקף
1055 קוד סודי אינו נכון קוד סודי אינו נכון
1057 סוג הבקשה לא נתמך עבור הכרטיס סוג הבקשה לא נתמך עבור הכרטיס
1058 סוג הבקשה לא נתמך עבור בית העסק סוג הבקשה לא נתמך עבור בית העסק
1061 חריגה ממסגרת אשראי חריגה ממסגרת אשראי
1062 כרטיס חסום כרטיס חסום
1063 עסקה אינה עומדת בהגדרות אבטחה עסקה אינה עומדת בהגדרות אבטחה
1065 חריגה ממספר עסקאות מותרות חריגה ממספר עסקאות מותרות
1075 אישור קוד סודי נכשל אישור קוד סודי נכשל
1077 אין תאימות למקור אין תאימות למקור
1078 אין הרשאה לסלוק עסקה זו אין הרשאה לסלוק עסקה זו
1081 סוג בקשה (J) אינו נתמך סוג בקשה (J) אינו נתמך
1082 סוג עסקה (Transaction Type) אינו נתמך סוג עסקה (Transaction Type) אינו נתמך
1083 סוג כרטיס אינו נתמך סוג כרטיס אינו נתמך
1084 זמן האישור ארוך מהזמן המותר זמן האישור ארוך מהזמן המותר
1086 לא ניתן לוודא חוקיות קוד סודי לא ניתן לוודא חוקיות קוד סודי
1091 שגיאת בנק פרוקסי שגיאת בנק פרוקסי
1092 שגיאה בקוד בנק שגיאה בקוד בנק
1093 עסקה אינה מאושרת לפי הגדרות עסקה אינה מאושרת לפי הגדרות
1094 עסקה כפולה עסקה כפולה
1096 תקלת מערכת – התקשר לתמיכה תקלת מערכת – התקשר לתמיכה
1099 אין תקשורת לבנק פרוקסי אין תקשורת לבנק פרוקסי
1101 לא נמצא מסוף בטבלת המרה לא נמצא מסוף בטבלת המרה
1102 עסקת מקור כבר אוחסנה עסקת מקור כבר נתפסה
1103 זמן מינימום לתגובה של בנק עבר זמן מינימום לתגובה של בנק עבר
1104 זמן מינימום לתגובה של בנק פרוקסי עבר זמן מינימום לתגובה של בנק פרוקסי עבר
1105 סכום מצטבר לחיוב גבוה מסכום האישור סכום מצטבר לחיוב גבוה מסכום האישור
1106 לא נמצאה עסקת מקור לחייב לא נמצאה עסקת מקור לחייב
1163 שגיאה בביצוע שידור שגיאה בביצוע שידור
1164 תקלה בשמירת מזהה עסקה תקלה בשמירת מזהה עסקה
1165 שגיאה בקבלת תשובה עבור עסקה שגיאה בקבלת תשובה עבור עסקה
1166 שגיאה בעדכון שידור שגיאה בעדכון שידור
1167 שגיאה באימות קובץ שגיאה באימות קובץ
1168 שגיאה בבניית קובץ שידור שגיאה בבניית קובץ שידור
1169 שגיאה בבדיקת גודל קובץ שידור שגיאה בבדיקת גודל קובץ שידור
1170 שגיאה בביצוע שידור שגיאה בביצוע שידור
1200 לא ניתן לשדר – חריגה ממכסת שידורים יומית לא ניתן לשדר – חריגה ממכסת שידורים יומית
1201 אין עסקאות לשידור אין עסקאות לשידור
1202 חסר פרמטר בבקשת השידור חסר פרמטר בבקשת השידור
1300 עסקת masterPass מבוטלת עסקת masterPass מבוטלת
1301 עסקת masterPass נכשלה עסקת masterPass נכשלה
1302 ערך לא תקין בשדה addonData עבור עסקת masterPass ערך לא תקין בשדה addonData עבור עסקת masterPass
1303 מסוף לא תומך בעסקה דרך masterPass מסוף לא תומך בעסקה דרך masterPass
1304 הגדרת קונפיגורציה עבור שדה Z אינה תקינה  הגדרת קונפיגורציה עבור שדה Z אינה תקינה
1305 חסר מזהה masterPass לספק חסר מזהה masterPass לספק
1310 שגיאת ולידציה שגיאת ולידציה
1311 שגיאה בבקשת טוקן של masterPass שגיאה בבקשת טוקן של masterPass
1312 שגיאת עגלת קניות של masterPass שגיאת עגלת קניות של masterPass
1313 שגיאה באתחול סוחר ב masterPass שגיאה באתחול סוחר ב masterPass
1314 מבנה בקשה ל masterPass לא תקין מבנה בקשה ל masterPass לא תקין
1316 שגיאה בגישה לטוקן שגיאה בגישה לטוקן
1317 שגיאה בהחזרת פרטי תשלום שגיאה בהחזרת פרטי תשלום
1319 שגיאה בעדכון סטטוס העסקה ב masterPass שגיאה בעדכון סטטוס העסקה ב masterPass
1400 שגיאה כללית – התקשר לתמיכה שגיאה כללית – התקשר לתמיכה
1401 סכום עסקה שגוי סכום עסקה שגוי
1402 סכום העסקה עולה על הסכום המותר למסוף סכום העסקה עולה על הסכום המותר למסוף
1403 סירוב סירוב
1404 שגיאת מערכת בנק שגיאת מערכת בנק
1405 כרטיס פג תוקף. כרטיס פג תוקף.
1406 מספר הכרטיס אינו תקין מספר הכרטיס אינו חוקי
1407 מזהה מסוף אינו חוקי מזהה מסוף אינו חוקי
1408 מזהה בית עסק אינו חוקי מזהה בית עסק אינו חוקי
1409 נתוני בקשה שגויים נתוני בקשה שגויים
1410 תקלת תקשורת תקלת תקשורת
1411 תקלה, יש לנסות שוב או לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה תקלה, יש לנסות שוב או לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
1412 התקשר לחברה הסולקת התקשר לחברה הסולקת
1413 בקשה לא חוקית בקשה לא חוקית
1414 סכום שגוי סכום שגוי
1415 התקשר לחברה הסולקת התקשר לחברה הסולקת
1416 שגיאה ב – CVV CVV שגוי
1417 מזויף החרם כרטיס. מזויף החרם כרטיס.
1418 סכום מעל תקרה סכום מעל תקרה
1600 שגיאה כללית – התקשר לתמיכה שגיאה כללית – התקשר לתמיכה
1601 כרטיס גנוב כרטיס גנוב
1602 כרטיס חסום כרטיס חסום
1603 חריגה ממסגרת אשראי חריגה ממסגרת אשראי
1604 סירוב סירוב
1605 שגיאת מערכת – התקשר לתמיכה תקלת מערכת – התקשר לתמיכה
1606 הבקשה לא נתמכת הבקשה לא נתמכת
1607 סכום העסקה חייב להיות יותר מ – 0 סכום העסקה חייב להיות יותר מ – 0
1609 תקלת תקשורת לבנק תקלת תקשורת לבנק
1616 שגיאה ב – CVV CVV שגוי
1633 מספר הכרטיס אינו חוקי מספר הכרטיס אינו חוקי
1634 אין אישור לסוג כרטיס זה אין אישור לסוג כרטיס זה
1636 פג תוקף. כרטיס פג תוקף.
1641 סכום העסקה לא תואם לעסקת המקור סכום העסקה לא תואם לעסקת המקור
1673 עסקה כפולה. עסקה כפולה.
1674 פרמטר שגוי פרמטר שגוי
1675 התקשר לחברת האשראי. התקשר לחברת האשראי.
1702 סירוב. סירוב.
1703 סירוב. התקשר לחברת האשראי לקבלת פרטים נוספים. סירוב. התקשר לחברת האשראי לקבלת פרטים נוספים.
1704 סירוב. החרם כרטיס (אם אפשרי). סירוב. החרם כרטיס (אם אפשרי).
1705 קשר לא מאובטח. קשר לא מאובטח.
1706 שיטת HTTP אינה POST. שיטת HTTP אינה POST.
1707 שדה חסר. שדה חסר.
1708 מבנה שדה לא תקין. מבנה שדה לא תקין.
1710 סוחר לא קיים. סוחר לא קיים.
1711 ההזדהות נכשלה (חתימת העסקה אינה תקינה). ההזדהות נכשלה (חתימת העסקה אינה תקינה).
1712 סוחר לא פעיל. סוחר לא פעיל.
1713 סוחר לא מורשה לכרטיס זה. סוחר לא מורשה לכרטיס זה.
1714 סוחר לא מורשה למטבע זה. סוחר לא מורשה למטבע זה.
1715 הגדרות הסוחר אינן תקינות. הגדרות הסוחר אינן תקינות.
1716 תהליך עיבוד העסקה נכשל. תהליך עיבוד העסקה נכשל.
1717 תהליך עיבוד העסקה נכשל. תהליך עיבוד העסקה נכשל.
1718 תהליך עיבוד העסקה נכשל. תהליך עיבוד העסקה נכשל.
1719 תהליך עיבוד העסקה נכשל. תהליך עיבוד העסקה נכשל.
1720 תהליך עיבוד העסקה נכשל. תהליך עיבוד העסקה נכשל.
1721 תהליך עיבוד העסקה נכשל. תהליך עיבוד העסקה נכשל.
1722 תהליך עיבוד העסקה נכשל. תהליך עיבוד העסקה נכשל.
1723 תהליך עיבוד העסקה נכשל. תהליך עיבוד העסקה נכשל.
1732 תהליך ההזדהות נכשל (3-D Secure) תהליך ההזדהות נכשל (3-D Secure)
1734 תהליך ההזדהות נכשל. תהליך ההזדהות נכשל.
1735 תהליך עיבוד הבקשה נכשל. נסה שנית מאוחר יותר. תהליך עיבוד הבקשה נכשל. נסה שנית מאוחר יותר.
1736 בעל הכרטיס ביטל את הבקשה. בעל הכרטיס ביטל את הבקשה.
1737 מספר הנסיונות עבר את הגבול המותר. מספר הנסיונות עבר את הגבול המותר.
1738 תהליך עיבוד העסקה נכשל. נסה שנית מאוחר יותר. תהליך עיבוד העסקה נכשל. נסה שנית מאוחר יותר.
1739 מנפיק או מתג לא נגיש. נסה שנית מאוחר יותר. מנפיק או מתג לא נגיש. נסה שנית מאוחר יותר.
1740 עסקה כפולה. עסקה כפולה.
1741 פג תוקף החיבור. פג תוקף החיבור.
1742 פעולה אינה חוקית. פעולה אינה חוקית.
1770 לא נמצא קוד תשובה מJCC לא נמצא קוד תשובה מJCC
1771 חתימת העסקה שונה. חתימת העסקה שונה.
1772 לא ניתן לבצע פעולה זו. לא ניתן לבצע פעולה זו.
1773 קונפיגורציה לא מתאימה למסוף JCC. קונפיגורציה לא מתאימה למסוף JCC.
1790 שגיאה כללית. נסה שנית מאוחר יותר. שגיאה כללית. נסה שנית מאוחר יותר.
1798 המערכת זמנית למטה. נסה שנית מאוחר יותר. המערכת זמנית למטה. נסה שנית מאוחר יותר.
1803 התקשר לחברה הסולקת התקשר לחברה הסולקת
1804 סירוב סירוב
1809 בית עסק לא חוקי בית עסק לא חוקי
1810 סכום לא חוקי סכום לא חוקי
1811 חשבון לא חוקי חשבון לא חוקי
1812 מנפיק לא נגיש. נסה שנית מאוחר יותר. מנפיק לא נגיש. נסה שנית מאוחר יותר.
1815 הפעולה המבוקשת לא נתמכת הפעולה המבוקשת לא נתמכת
1822 CVV שגוי CVV שגוי
1836 כרטיס פג תוקף. כרטיס פג תוקף.
1883 מטבע לא נתמך מטבע לא נתמך
1887 סירוב – כרטיס חדש הונפק סירוב – כרטיס חדש הונפק
1888 סירוב – חשבון בוטל סירוב – חשבון בוטל
1889 סירוב – בית עסק בוטל או נסגר סירוב – בית עסק בוטל או נסגר
1890 סירוב. החרם כרטיס סירוב. החרם כרטיס
1900 שגיאה כללית – התקשר לתמיכה שגיאה כללית – התקשר לתמיכה
1901 פג תוקף ה – token פג תוקף ה – token
1902 סכום פריטי עגלת הקניות לא תואם את סכום העסקה סכום פריטי עגלת הקניות לא תואם את סכום העסקה
1903 התבצעה עסקה מוצלחת עם ה – token הנוכחי התבצעה עסקה מוצלחת עם ה – token הנוכחי
1904 סירוב סירוב
1905 חסר פרמטר בבקשה – התקשר לתמיכה חסר פרמטר בבקשה – התקשר לתמיכה
1906 ערך פרמטר לא חוקי ערך פרמטר לא חוקי
1907 לקוח לא אישר את תשלום העסקה לקוח לא אישר את תשלום העסקה
1908 עסקת האישור בוטלה עסקת האישור בוטלה
1909 פג תוקף עסקת האישור פג תוקף עסקת האישור
1910 עסקת אישור קודמת הצליחה עסקת אישור קודמת הצליחה
1911 חשבון מוגבל ללקוח חשבון מוגבל ללקוח
1912 מטבע לא נתמך מטבע לא נתמך
1913 סירוב – צור קשר עם הלקוח סירוב – צור קשר עם הלקוח
1914 סכום העסקה מעל התקרה המותרת סכום העסקה מעל התקרה המותרת
1915 עסקת מקור נלכדה עסקת מקור נלכדה
1916 המטבע הנסלק שונה ממטבע עסקת המקור המטבע הנסלק שונה ממטבע עסקת המקור
1917 עסקת מקור בוטלה או פג תוקפה או נלכדה עסקת מקור בוטלה או פג תוקפה או נלכדה
1918 פג תוקף עסקת מקור פג תוקף עסקת מקור
1919 עסקת מקור בוטלה עסקת מקור בוטלה
1920 סכום עסקה מעל סכום מקסימלי לעסקה סכום עסקה מעל סכום מקסימלי לעסקה
1921 תהליך עיבוד הבקשה נכשל. נסה שנית מאוחר יותר. תהליך עיבוד הבקשה נכשל. נסה שנית מאוחר יותר.
1922 חסר token להשלמת העסקה חסר token להשלמת העסקה
1923 token זה לא קיים במערכת token זה לא קיים במערכת
1924 עסקה זוכתה במלואה עסקה זוכתה במלואה
1925 שגיאה כללית – נסה שוב שגיאה כללית – נסה שוב
1926 קניין לא יכול לשלם קניין לא יכול לשלם
1927 לא ניתן לחייב סכום אפס לא ניתן לחייב סכום אפס
1928 לא ניתן להשלים העסקה.נא הפנה לקוח לפייפאל לא ניתן להשלים העסקה.נא הפנה לקוח לפייפאל
1929 הקונה עוד לא אישר את הוראת הקבע הקונה עוד לא אישר את הוראת הקבע
1930 מזהה הוראת קבע אינו תקין מזהה הוראת קבע אינו תקין
1931 הוראת קבע בוטלה הוראת קבע בוטלה
1932 המשתמש לא אישר את התשלום המשתמש לא אישר את התשלום
1933 פרמטר לא תקין בבקשה פרמטר לא תקין בבקשה
1934 שדה כתובת הינו חובה שדה כתובת משלוח הינו חובה
1935 שדה עיר משלוח הינו חובה שדה עיר משלוח הינו חובה
1936 שדה מדינת משלוח הינו חובה שדה מדינת משלוח הינו חובה
1937 שדה מיקוד משלוח הינו חובה שדה מיקוד משלוח הינו חובה
1938 שדה ארץ משלוח הינו חובה שדה ארץ משלוח הינו חובה
1939 ההתאמה של עיר, מדינה ומיקוד המשלוח נכשלה ההתאמה של עיר, מדינה ומיקוד המשלוח נכשלה
1940 מדינה לא תקינה בכתובת המשלוח מדינה לא תקינה בכתובת המשלוח
1941 ערך תגית NoteToBuyer נחתך, עולה על האורך המרבי ערך תגית NoteToBuyer נחתך, עולה על האורך המרבי
1942 פרמטר חובה חסר פרמטר חובה חסר
1943 חשבון לא תקין, לא מוגדר כסוחר חברת תעופה ואינו יכול להעביר נתוני מסלול תעופה חשבון לא תקין, הסוחר לא מוגדר כסוחר חברת תעופה ואינו יכול להעביר נתוני מסלול תעופה
1944 החשבון מוגבל החשבון מוגבל
1945 הקונה צריך לחזור לPayPal כדי לבחור מקורות מימון חדשים הקונה צריך לחזור לPayPal כדי לבחור מקורות מימון חדשים
1946 סכום אינו תקין סכום אינו תקין
1947 חריגה ממספר מקסימלי של ניסיונות לחייב עם ה – token הנוכחי חריגה ממספר מקסימלי של ניסיונות לחייב עם ה – token הנוכחי
1948 סכום עסקה לא חוקי סכום פריט או עסקה לא חוקי
1949 מטבע העסקה שצוין חייב להיות זהה לאורך כל העסקה מטבע העסקה שצוין חייב להיות זהה לאורך כל העסקה
2001 סכום עסקה שגוי סכום עסקה שגוי
2002 סכום מעל תקרה סכום מעל תקרה
2003 התקשר לחברה הסולקת התקשר לחברה הסולקת
2004 נכשל בהמרה נכשל בהמרה
2005 סירוב. סירוב.
2006 סירוב. סירוב.
2007 סירוב. בעיית מערכת. סירוב. בעיית מערכת.
2008 מספר הצ`ק כפול באחד התשלומים מספר הצ`ק כפול באחד התשלומים
2009 כרטיס פג תוקף. כרטיס פג תוקף.
2010 סיסמא לא חוקית. סיסמא לא חוקית.
2011 מספר הכרטיס אינו חוקי מספר הכרטיס אינו חוקי
2012 מזהה מסוף אינו חוקי מזהה מסוף אינו חוקי
2013 מספר מעבר אינו חוקי מספר מעבר אינו חוקי
2014 מזהה בית עסק אינו חוקי מזהה בית עסק אינו חוקי
2015 מספר SE לא חוקי מספר SE לא חוקי
2016 מידע לא חוקי נשלח או עסקת ביטול מידע לא חוקי נשלח או עסקת ביטול
2017 בעייה בקריאת הצ`ק בעייה בקריאת הצ`ק
2018 קובץ שידור ישן קובץ שידור ישן
2019 שגיאה כללית – התקשר לתמיכה שגיאה כללית – התקשר לתמיכה
2020 אנא נסה שנית אנא נסה שנית
2021 רשומה לא נמצאה בelavon רשומה לא נמצאה בelavon
2022 הבקשה עברה את התקרה הבקשה עברה את התקרה
2023 התקשר לחברה הסולקת התקשר לחברה הסולקת
2024 בקשה לא חוקית בקשה לא חוקית
2025 מעל תקרה (צ`ק) מעל תקרה (צ`ק)
2026 התקשר לחברת האשראי. התקשר לחברת האשראי.
2027 התקשר לחברת האשראי. התקשר לחברת האשראי.
2028 סירוב. CVV2 לא זהה. סירוב. CVV2 לא זהה.
2029 סירוב. החרם כרטיס. סירוב. החרם כרטיס.
2030 שגיאה כללית – התקשר לתמיכה (כרטיס מתנה) שגיאה כללית – התקשר לתמיכה (כרטיס מתנה)
2031 מספר הכרטיס אינו חוקי (כרטיס מתנה) מספר הכרטיס אינו חוקי (כרטיס מתנה)
2032 מזהה מסוף אינו חוקי (כרטיס מתנה) מזהה מסוף אינו חוקי (כרטיס מתנה)
2033 שגיאה בסכום העסקה (כרטיס מתנה) שגיאה בסכום העסקה (כרטיס מתנה)
2034 כרטיס מתנה כבר הופעל כרטיס מתנה כבר הופעל
2035 הבקשה עברה את התקרה (כרטיס מתנה) הבקשה עברה את התקרה (כרטיס מתנה)
2036 לא ניתן לטעון את כרטיס המתנה בסכום שניתן לא ניתן לטעון את כרטיס המתנה בסכום שניתן
2037 לא ניתן לטעון מחדש את הכרטיס לא ניתן לטעון מחדש את הכרטיס
2038 כרטיס מתנה לא הופעל כרטיס מתנה לא הופעל
2039 התקשר לחברה הסולקת (כרטיס מתנה) התקשר לחברה הסולקת (כרטיס מתנה)
2040 שגיאה כללית – התקשר לתמיכה (כרטיס מתנה) שגיאה כללית – התקשר לתמיכה (כרטיס מתנה)
2171 עסקה נחסמה בגלל שנמוך ECI עסקה נחסמה בגלל שנמוך ECI
2200 אין תמיכה בסוג הבקשה אין תמיכה בסוג הבקשה
2201 שגיאת מערכת : לא ניתן כרגע לטפל בבקשת 3ds שגיאת מערכת : לא ניתן כרגע לטפל בבקשת 3ds
2202 אין תמיכה בגרסת הבקשה אין תמיכה בגרסת הבקשה
2203 פורמט XML לא תקין פורמט XML לא תקין
2204 בקשה ריקה בקשה ריקה
2205 לא נמצאה קונפיגורצית בית העסק לא נמצאה קונפיגורצית בית העסק
2206 שגיאה בעיבוד הבקשה שגיאה בעיבוד הבקשה
2207 שגיאה בעיבוד ה – cg3dsPaRes שגיאה בעיבוד ה – cg3dsPaRes
2208 cg3dsPaRes חסר או לא חוקי cg3dsPaRes חסר או לא חוקי
2209 סוג כרטיס וסוג בקשה לא תואמים סוג כרטיס וסוג בקשה לא תואמים
2210 זהות מעבד לא חוקי זהות מעבד לא חוקי
2211 בית עסק לא חוקי בית עסק לא חוקי
2212 בית עסק לא פעיל בית עסק לא פעיל
2213 שגיאה בבדיקת חוקיות בקשה – מזהה עסקה ריק שגיאה בבדיקת חוקיות בקשה – מזהה עסקה ריק
2214 שגיאה בניתוח cg3dsPaRes שגיאה בניתוח cg3dsPaRes
2215 שגיאה בחוקיות סכום העסקה שגיאה בחוקיות סכום העסקה
2216 שגיאה כללית – התקשר לתמיכה שגיאה כללית – התקשר לתמיכה
2217 שגיאה בעיבוד בקשת הרישום (lookup) שגיאה בעיבוד בקשת הרישום (lookup)
2218 שגיאה בהזדהות מול המנפיק שגיאה בהזדהות מול המנפיק
2219 שגיאה בקבלת נתוני הרישום (lookup) שגיאה בקבלת נתוני הרישום (lookup)
2220 נתוני ה – cg3dsPaRes נשלחו בעבר נתוני ה – cg3dsPaRes נשלחו בעבר
2221 נתוני 3DSAuth נשלחו בעבר נתוני 3DSAuth נשלחו בעבר
2222 נתוני ה – VERes נשלחו בעבר נתוני ה – VERes נשלחו בעבר
2223 נתוני ה – PAReq נשלחו בעבר נתוני ה – PAReq נשלחו בעבר
2224 נתוני ה – VEReq נשלחו בעבר נתוני ה – VEReq נשלחו בעבר
2225 יוזמת התשלום לא נתמכת יוזמת התשלום לא נתמכת
2230 לא ניתן לוודא חוקיות cg3dsPaRes לא ניתן לוודא חוקיות cg3dsPaRes
2300 אין הרשאה לפעולה זו אין הרשאה לפעולה זו
2301 מספר הכרטיס אינו חוקי מספר הכרטיס אינו חוקי
2302 CVV שגוי CVV שגוי
2303 שגיאה בנתוני AVS שגיאה בנתוני AVS
2304 שדה בעל כרטיס חסר שדה בעל כרטיס חסר
2305 סכום עסקה לא חוקי סכום עסקה לא חוקי
2306 מטבע לא נתמך מטבע לא נתמך
2307 חשבון בית עסק לא חוקי חשבון בית עסק לא חוקי
2308 שגיאת סולק פנימית שגיאת סולק פנימית
2309 תהליך עיבוד הבקשה נכשל. נסה שנית מאוחר יותר. תהליך עיבוד הבקשה נכשל. נסה שנית מאוחר יותר.
2311 שגיאה בנתוני AVS (avsCity) שגיאה בנתוני AVS (avsCity)
2312 שגיאה בנתוני AVS (avsStreet) שגיאה בנתוני AVS (avsStreet)
2313 שגיאה בנתוני AVS (avsHouseNumber) שגיאה בנתוני AVS (avsHouseNumber)
2314 שגיאה בנתוני AVS (avsCountry) שגיאה בנתוני AVS (avsCountry)
2315 שגיאה בנתוני AVS (avsState) שגיאה בנתוני AVS (avsState)
2316 סירוב סירוב
2317 אין תמיכה בפרטי העסקה אין תמיכה בפרטי העסקה
5001 נא הפנה את הקניין להזדהות מול מנפיק הכרטיס נא הפנה את הקניין להזדהות מול מנפיק הכרטיס
8001 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של כרטיסים חסומים העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8002 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של סוגי כרטיסים חסומים העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8003 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של כתובות מיילים חסומים העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8004 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של BIN  חסומים העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8005 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של מדינות חסומות העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8006 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של שמות מחזיקי כרטיס חסומים העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8007 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של כתובות IP חסומים העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8008 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של מדינות חסומות לפי IP של מחזיק הכרטיס IP  חסומים העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8009
8010
8011 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של סכום מינימלי לעסקה העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8012 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של סכום מקסימלי לעסקה העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8013 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של תמיכה ב CVV בלבד העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8014 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של אי התאמה בין מדינה לפי IP  ובין מדינה לפי BIN העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8015 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה על מספר עסקאות מאושרות מאותו מייל לתקופה (למסוף) העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8016 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה על מספר עסקאות מאושרות מאותו הכרטיס לתקופה (למסוף) העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8017 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה על מספר עסקאות שנדחו מאותו IP לתקופה – למסוף העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8018 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה על מרווח זמן בין נסיונות מאותו כרטיס – למסוף העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8019 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה על מרווח זמן בין נסיונות מאותו IP – למסוף העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8020 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה על מספר כרטיסי אשראי שונים מאותו מייל לתקופה – למסוף העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8021 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה לסכום מאותו כרטיס לתקופה – למסוף העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8022 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה למסוף על סכום עסקאות חודשי של חיובים במטבע הבסיס העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8023 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה למסוף על סכום עסקאות חודשי של זיכוים במטבע הבסיס העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8024 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה למסוף על סכום עסקאות חודשי MC של חיובים במטבע הבסיס העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8025 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה למסוף על סכום עסקאות חודשי MC של זיכוים במטבע הבסיס העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8026 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה למסוף על סכום עסקאות חודשי  VISA של חיובים במטבע הבסיס העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8027 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה למסוף על סכום עסקאות חודשי VISA של זיכוים במטבע הבסיס העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8028 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה למסוף לכרטיס על סכום עסקאות חודשי של חיובים במטבע הבסיס העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8029 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה למסוף לכרטיס על סכום עסקאות חודשי של זיכוים במטבע הבסיס העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8030 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה למסוף לכרטיס על סכום עסקאות חודשי  MC של חיובים במטבע הבסיס העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8031 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה למסוף לכרטיס על סכום עסקאות חודשי MC של זיכוים במטבע הבסיס העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8032 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה למסוף לכרטיס על סכום עסקאות חודשי  VISA של חיובים במטבע הבסיס העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8033 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של הגבלה למסוף לכרטיס על סכום עסקאות חודשי VISA של זיכוים במטבע הבסיס העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
8034 פרופיל לזיהוי סיכונים זיהה הפרה של כרטיסים חסומים ממידע חיצוני (TC40,T849,SF) העסקה נחסמה על ידי פרופיל לבדיקת סיכונים
9000 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9001 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9002 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9003 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9004 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9005 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9006 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9007 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9008 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9009 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9010 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9011 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9012 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9013 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9014 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9015 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9016 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9017 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9018 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9019 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9020 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9021 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9023 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9024 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9025 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9026 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9027 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9028 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9029 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9030 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9031 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9032 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9033 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9034 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9035 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9036 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9037 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9038 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9039 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9040 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9041 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9042 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9043 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9044 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9045 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9046 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9047 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9048 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9049 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9050 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9051 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9052 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9053 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9054 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9055 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9056 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9057 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9058 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9059 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9060 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9061 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9062 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9063 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9064 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9065 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9066 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9067 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9068 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9069 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9070 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9071 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9072 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9073 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9074 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9075 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9076 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9077 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9078 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9079 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9080 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9081 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9082 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9083 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9084 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9085 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9086 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9087 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9088 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9089 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9090 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9091 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9092 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9093 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9094 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9095 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9096 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9097 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9098 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9099 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9100 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9101 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9102 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9103 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9104 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9105 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9106 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9107 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9108 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9109 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9110 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9111 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9112 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9113 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9114 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9115 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9116 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9117 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9118 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9119 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9120 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9121 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9122 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9123 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9124 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9125 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9126 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9127 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9128 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9129 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9130 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9131 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9132 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9133 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9134 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9135 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9136 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9137 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9138 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9139 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9140 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9141 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9142 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9143 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9144 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9145 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9146 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9147 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9148 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9149 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9150 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9151 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9152 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9153 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9154 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9155 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9156 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9157 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9158 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9159 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9160 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9161 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9162 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9163 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9164 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9165 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9166 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9167 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9168 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9169 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9170 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9171 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9172 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9173 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9174 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9175 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9176 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9177 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9178 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9179 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9180 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9181 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9182 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9183 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9184 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9185 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9186 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9187 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9188 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9189 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9190 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9191 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9192 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9193 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9194 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9195 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9196 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9197 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9198 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9199 פעולת חסימה מוגדרת לקוח פעולת חסימה מוגדרת לקוח
9501 Refused by the bank. The customer has to refer to their issuer bank. Decline
9502 Request for voice authorization. This is treated as a decline. Referral
9503 Request to call the issuer bank. This is typically caused by a security violation. Call issuer
9504 A lost or stolen card. This can also be an indication for the customer to collect the card from the bank. Lost/Stolen
9505 A timeout occurred between the Acquirer and the Issuer. Timeout/Retry
9506 The bank indicated that the expiration date supplied is invalid. Expired card
9507 The bank fraud system rejected the credit card. Black listed by the bank
9508 The bank placed a hold on purchases due to an issue with the cardholder account. Retain card
9509 Invalid card number or attempt to process a card that has been replaced by the issuer. This can be due to a lost or stolen card or a new card with a new expiration date was issued. Invalid card number
9510 The card is reported as stolen and potentialy fraudulent. Stolen card, pick up
9511 The card is marked as restricted on the Issuers systems. Restricted card
9512 CVN (CVV/CVC) is either missing or invalid. Suspicion of manipulation
9513 The cardholder cannot supply the transaction amount. Insufficient funds
9514 Refer to the Issuer. Call Issuer
9515 General decline message. Invalid Merchant
9516 This is a general decline message from the Issuer indicating that the customer should retrieve the card. Pick-up card
9517 General Issuer Decline code. Do not honor
9518 When receiving this error the transaction may succeed when trying again later External Error in Processing
9519 The most common and general Issuer Decline code. This code is generated by the Issuer when no specific decline reason/code is returned. Invalid transaction
9520 This Decline code is the result of an issue with the transaction amount. This code may be triggered as a result of the currency or financial reasons such as insufficient funds. Invalid amount
9521 The transaction could not be processed with the provided credit card number. This may indicate that the card number does not exist. Invalid card number
9523 This Decline code indicates that there is a problem with the credit card number for example the credit card BIN doesnt match the range of any Issuer in the acquirers list. No such issuer
9524 The transaction failed due to a technical issue. When receiving this error the transaction may succeed when trying again later. Unable to locate record in file
9525 The transaction failed due to a technical issue. When receiving this error the transaction may succeed when trying again later. File temporarily not available
9526 For MasterCard or Maestro Card this Decline code may be the result of an invalid CVV number or a CVV number that could not be verified. This Decline code may also be generated as the result of a 3DSe Format error
9527 This usually indicates that there is an issue with the account connected to the credit card for example the account is expired or canceled or does not exist. No credit account
9528 This Decline code is returned when the card is listed as lost on the Issuers side. Lost card, pick-up
9529 This Decline code is returned when the card is listed as stolen on the Issuers side. Stolen card, pick-up
9530 The credit card holder lacks sufficient funds to complete the transaction. Insufficient Funds
9531 This usually indicates that there is an issue with the account connected to the credit card for example the account is expired or canceled or does not exist. No checking account
9532 This usually indicates that there is an issue with the account connected to the credit card for example the account is expired or canceled or does not exist. No savings account
9533 The credit card is no longer valid or was cancelled. It is also possible that the expiration date does not match card details. Expired card
9534 This decline code is similar to other PIN-based declines and may indicate that the card is being blocked due to some security issue such as exceeding PIN tries at a Point of Sale. Incorrect PIN
9535 The issuer does not allow this transaction against this card based on internal reasons such as the transaction originated from a specific industry or country. Transaction not permitted to cardholder
9536 The issuer rejected the transaction based on its technical origin or requestor. When this error reoccurs it may indicate that there is a technical issue on the Acquirer side. Transaction not permitted on terminal
9537 The transaction is suspected to be fraudulent. Suspected fraud
9538 The transaction amount exceeds the allowed amount for this card or account. Exceeds withdrawal limit
9539 The decline code is the result of a security violation and may indicate that the card has been restricted. Error in decryption of PIN block
9540 The transaction amount or count exceeds the allowed frequency for this card or account. Exceeds withdrawal frequency
9541 A general decline message likely indicating that the transaction was rejected for financial reasons as well as according to the Issuers internal standards. Invalid transaction; contact card issuer
9542 The transaction was declined as a result of the PIN code. PIN not changed
9543 The card was blocked on the Issuers system due to an excessive amount of PIN tries at a Point of Sale. This Decline code may be returned during an online transaction even though the PIN is not being u PIN tries exceeded
9544 This decline code is also known as -Unsolicited Reversal-. The -to- [debit] account does not exist is not connected to the card or card was restricted. Invalid -To- account specified
9545 The -from- [credit] account does not exist. Invalid -From- account specified
9546 Indicates that there is an issue with the account associated to the credit card number for example the number does not exist or it is invalid. Invalid account specified
9547 Indicates that there was a technical issue preventing the completion of this transaction. Already reversed
9548 This decline code is similar to other PIN-based declines and may indicate that the card is being blocked due to some security issue such as exceeding PIN tries at a Point of Sale System not available
9549 The transaction was declined as a result of the PIN code. Cryptographic error found in PIN
9550 The transaction was declined as a result of the PIN code. Cannot verify PIN
9551 The transaction was declined as a result of the PIN code. PIN unacceptable. Retry.
9552 The acquirer was unable to complete the transaction on the Issuers side for example as the result of a timeout. Issuer or switch inoperative
9553 Indicates that the transaction request could not reach the authorizing destination (scheme/Issuer). This may indicate that the credit card type is not processed by the Acquirer. Routing error
9554 The issuer could not complete the authorization of this transaction. If this occurs again the cardholder should try contacting the Issuer. Transaction cannot be completed
9555 Invalid CVV2 Invalid CVV2
9556 This decline code may indicate that the cardholder requested that recurring transactions be discontinued. Revocation of Authorization Order
9557 This decline code may indicate that the cardholder requested that recurring transactions be discontinued. Revocation of All Authorizations Order
9558 Indicates that a transaction was sent twice. Duplicate transaction
9559 This is a general decline message from the Issuer indicating that the customer should retrieve the card. This message may be received when the card is reported as lost/stolen. Pick up card, special condition (fraud account)
9560 Invalid expiration date Invalid expiration date
9561 Expiration date too old Expiration date too old
9562 Invalid card number (alpha numeric) Invalid card number (alpha numeric)
9563 Invalid card number (digits count) Invalid card number (digits count)
9564 Invalid card number (MOD 10) Invalid card number (MOD 10)
9565 Invalid amount Invalid amount
9566 Invalid currency Invalid currency
9567 Invalid CVV2 Invalid CVV2
9568 Auth Code/Trans ID/Credit card number mismatch Auth Code/Trans ID/Credit card number mismatch
9569 Credit amount exceed total charges Credit amount exceed total charges
9570 Cannot credit this credit card company Cannot credit this credit card company
9571 Illegal interval between auth and force Illegal interval between auth and force
9572 Not allowed to process this credit card company Not allowed to process this credit card company
9573 Unrecognized credit card company Unrecognized credit card company
9574 This transaction was charged back This transaction was charged back
9575 Sale/Settle was already credited Sale/Settle was already credited
9576 Terminal is not ready for this credit card company Terminal is not ready for this credit card company
9577 Black listed card number Black listed card number
9578 Illegal BIN number Illegal BIN number
9579 Custom Fraud Screen Filter Custom Fraud Screen Filter
9580 N cannot be a positive CVV2 Reply N cannot be a positive CVV2 Reply
9581 B/N Cannot be a Positive AVS Reply B/N Cannot be a Positive AVS Reply
9582 Invalid AVS Invalid AVS
9583 CVV2 check is not allowed in Credit/Settle/Void CVV2 check is not allowed in Credit/Settle/Void
9584 AVS check is not allowed in Credit/Settle/Void AVS check is not allowed in Credit/Settle/Void
9585 Credits total amount exceeds restriction Credits total amount exceeds restriction
9586 Format Error Format Error
9587 Credit amount exceeds ceiling Credit amount exceeds ceiling
9588 Limit exceeding amount Limit exceeding amount
9589 Invalid transaction type code Invalid transaction type code
9590 General filter error General filter error
9591 This transaction type is not allowed for this bank This transaction type is not allowed for this bank
9592 Amount exceeds bank limit Amount exceeds bank limit
9593 GW required fields are missing GW required fields are missing
9594 AVS processor error AVS processor error
9595 Only one credit per sale is allowed Only one credit per sale is allowed
9596 Mandatory fields are missing Mandatory fields are missing
9597 Credit count exceeded credit card restriction Credit count exceeded credit card restriction
9598 Invalid credit type Invalid credit type
9599 This card is not supported in the OCT program This card is not supported in the OCT program
9600 Card must be processed in the Gateway Card must be processed in the Gateway
9601 Transaction type is not allowed Transaction type is not allowed
9602 AVS required fields are missing or incorrect AVS required fields are missing or incorrect
9603 Country does not match ISO Code Country does not match ISO Code
9604 Must provide UserID in a Rebill transaction Must provide UserID in a Rebill transaction
9605 Your Rebill profile does not supprt this transaction type Your Rebill profile does not supprt this transaction type
9606 Void is not allowed due to customer credit card restriction Void is not allowed due to customer credit card restriction
9607 Invalid account number Invalid account number
9608 Invalid cheque number Invalid cheque number
9609 Account Number/Trans ID mismatch Account Number/Trans ID mismatch
9610 UserID/Trans Type /Trans ID mismatch UserID/Trans Type /Trans ID mismatch
9611 Transaction does not exist in the rebill system Transaction does not exist in the rebill system
9612 Transaction was already canceled Transaction was already canceled
9613 Invalid bank code(digits count) Invalid bank code(digits count)
9614 Invalid bank code (alpha numeric) Invalid bank code (alpha numeric)
9615 Debit card required fields are missing or incorrect Debit card required fields are missing or incorrect
9616 No update parameters were supplied No update parameters were supplied
9617 3D Related transaction is missing or incorrect 3D Related transaction is missing or incorrect
9618 3D PARes value is incorrect 3D PARes value is incorrect
9619 State does not match ISO Code State does not match ISO Code
9620 Invalid bank code (checksum digit) Invalid bank code (checksum digit)
9621 This bank allows only 3 digits in CVV2 This bank allows only 3 digits in CVV2
9622 Age verification failed Age verification failed
9623 Transaction must contain a Card/Token/Account Transaction must contain a Card/Token/Account
9624 Invalid token Invalid token
9625 Token mismatch Token mismatch
9626 Invalid email address Invalid email address
9627 Transaction already settled Transaction already settled
9628 Transaction already voided Transaction already voided
9629 sg_ResponseFormat field is not valid sg_ResponseFormat field is not valid
9630 Version field is missing or incorrect Version field is missing or incorrect
9631 Issuing country is invalid Issuing country is invalid
9632 Phone is missing or format error Phone is missing or format error
9633 Check number is missing or incorrect Check number is missing or incorrect
9634 Birth date format error Birth date format error
9635 Zip code format error Zip code format error
9636 Invalid start date Invalid start date
9637 Cannot void an auth transaction Cannot void an auth transaction
9638 Cannot void a credit transaction Cannot void a credit transaction
9639 Cannot void a void transaction Cannot void a void transaction
9640 Cannot perform this void Cannot perform this void
9641 Merchant Name is too long (>25) Merchant Name is too long (>25)
9642 Transaction must be sent as 3Dsecure Transaction must be sent as 3Dsecure
9643 Account is not 3D enabled Account is not 3D enabled
9644 Transaction 3D status is incorrect Transaction 3D status is incorrect
9645 Related transaction must be of type AUTH3D Related transaction must be of type AUTH3D
9646 Related transaction must be 3D authenticated Related transaction must be 3D authenticated
9647 Country does not support the CFT program Country does not support the CFT program
9648 Invalid token ID Invalid token ID
9649 Risk processor error Risk processor error
9650 RiskOnly is supported from version 4.0.0 and above RiskOnly is supported from version 4.0.0 and above
9651 AGV processor error AGV processor error
9652 AGVOnly is supported from version 4.0.1 and above AGVOnly is supported from version 4.0.1 and above
9653 Age verification mismatch Age verification mismatch
9654 Requested acquirer is unrecognized Requested acquirer is unrecognized
9655 sale transaction isnt processed on acquirer side yet sale transaction isnt processed on acquirer side yet
9656 Payment method is not supported Payment method is not supported
9657 IBAN does not match country code IBAN does not match country code
9658 invalid issuing bank country code invalid issuing bank country code
9659 Envoy payout transaction requires credit transaction of type 1 Envoy payout transaction requires credit transaction of type 1
9660 Credit card details are not allowed for the given payment method Credit card details are not allowed for the given payment method
9661 Input data is not sufficient Input data is not sufficient
9662 The requested acquirer bank is temporarily unavailable The requested acquirer bank is temporarily unavailable
9663 ApmRisk is disabled ApmRisk is disabled
9664 APM risk processor error APM risk processor error
9665 Bank required fields are missing or incorrect Bank required fields are missing or incorrect
9666 Error In 3DSecure Processing Error In 3DSecure Processing
9667 Acquirer Unknown Issue Acquirer Unknown Issue
9668 UNEXPECTED SYSTEM ERROR – PLEASE RETRY LATER UNEXPECTED SYSTEM ERROR – PLEASE RETRY LATER
9669 Acquirer validation Acquirer validation
9670 IP out of range IP out of range
9671 Invalid login Invalid login
9672 Application error Application error
9673 Invalid Username field Invalid Username field
9674 Invalid Password field Invalid Password field
9675 Invalid FromDate field Invalid FromDate field
9676 Invalid ToDate field Invalid ToDate field
9677 Invalid RelatedRequestID Field Invalid RelatedRequestID Field
9678 Invalid input fields Invalid input fields
9679 Cannot find original acquirer settled transaction id for refund Cannot find original acquirer settled transaction id for refund
9680 Cannot find original acquirer transaction id for inquire Cannot find original acquirer transaction id for inquire
9681 Failed 3DSecure Authentication Failed 3DSecure Authentication
9683 Settle amount exceeds total charges Settle amount exceeds total charges
9684 Cannot perform this credit Cannot perform this credit
9685 Converted transaction cannot be handled please use alternative interfaces Converted transaction cannot be handled please use alternative interfaces
9686 Client is not allowed for Partial Approval Client is not allowed for Partial Approval
9687 Invalid FinalizationURL Invalid FinalizationURL
9688 One year passed since last sale Payout declined One year passed since last sale Payout declined
9689 Maximal length for the parameter passportNumber is Maximal length for the parameter passportNumber is
10001 קמעונאי לא קיים קמעונאי לא קיים
10002 כרטיס לא זוהה בוקטור 90 כרטיס לא זוהה בוקטור 90
10003 לא נמצאה רשומה מתאימה בפרמטרים לקמעונאי – כרטיסים ישראלים לא נמצאה רשומה מתאימה בפרמטרים לקמעונאי – כרטיסים ישראלים
10004 מספר ספק לא קיים מספר ספק לא קיים
10005 מסר ACK עם קוד יישום שגוי מסר ACK עם קוד יישום שגוי
10006 מנפיק לא קיים בוקטור מנפיקים מנפיק לא קיים בוקטור מנפיקים
10007 כרטיס לא זוהה בוקטור הכרטיסים של המנפיק כרטיס לא זוהה בוקטור הכרטיסים של המנפיק
10008 טווח ספרות לא תקין לזיהוי סוג כרטיס טווח ספרות לא תקין לזיהוי סוג כרטיס
10009 לא נמצאה רשומה מתאימה בפרמטרים לקמעונאי – כרטיס תייר לא נמצאה רשומה מתאימה בפרמטרים לקמעונאי – כרטיס תייר
10010 סולק לא קיים בוקטור 91 סולק לא קיים בוקטור 91
10011 לא נמצאה רשומה מתאימה בפרמטרים לקמעונאי – נתונים כללים לא נמצאה רשומה מתאימה בפרמטרים לקמעונאי – נתונים כללים
10012 לא בוצעה התקשרות ראשונית לא בוצעה התקשרות ראשונית
10013 ערך אחד הסכומים לא חוקי לבקשה זו ערך אחד הסכומים לא חוקי לבקשה זו
10019 מסוף ניתק בקבלת חסומים קטן מסוף ניתק בקבלת חסומים קטן
10020 TIMEOUT מיתוג כללי TIMEOUT מיתוג כללי
10021 אורך לא חוקי בתשובה של  מיתוג כללי אורך לא חוקי בתשובה של מיתוג כללי
10022 תשובה לא חוקית ממיתוג כללי תשובה לא חוקית ממיתוג כללי
10023 דחיה של 99 ממיתוג כללי דחיה של 99 ממיתוג כללי
10040 לא הצליח לקבל מספר אישור לא הצליח לקבל מספר אישור
10041 SESSION לא הצליח לקבל מספר SESSION לא הצליח לקבל מספר
10050 בעיה בקובץ בעיה בקובץ
10053 חסר מצביע לנתון שנכתב ב ISO, בתשובה למסוף חסר מצביע לנתון שנכתב ב ISO, בתשובה למסוף
10059 מנפיק לא תומך במטבע זה מנפיק לא תומך במטבע זה
10061 ערך לא חוקי לשיטת חישוב סוג כרטיס בוקטור 90 ערך לא חוקי לשיטת חישוב סוג כרטיס בוקטור 90
10062 ערך לא מתאים לשיטת חישוב סוג כרטיס בוקטור 90 ערך לא מתאים לשיטת חישוב סוג כרטיס בוקטור 90
10063 מותג לא קיים בוקטור מותגים מותג לא קיים בוקטור מותגים
10064 סוג כרטיס לא קיים בוקטור הרשאות מנפיק – 1 (ישרכארד) סוג כרטיס לא קיים בוקטור הרשאות מנפיק – 1 (ישרכארד)
10065 סוג כרטיס לא קיים בוקטור הרשאות מנפיק – 15 (כאל) סוג כרטיס לא קיים בוקטור הרשאות מנפיק – 15 (כאל)
10066 סוג כרטיס לא קיים בוקטור הרשאות מנפיק – 31 (לאומיקארד) סוג כרטיס לא קיים בוקטור הרשאות מנפיק – 31 (לאומיקארד)
10067 סוג כרטיס לא קיים בוקטור הרשאות מנפיק – 41 (מנפיק עתידי) סוג כרטיס לא קיים בוקטור הרשאות מנפיק – 41 (מנפיק עתידי)
10068 לא נמצא תהליך יעד במיתוג כללי עבור כרטיס זה לא נמצא תהליך יעד במיתוג כללי עבור כרטיס זה
10071 ערך לא חוקי לשדה ISO בבניית התשובה ערך לא חוקי לשדה ISO בבניית התשובה
10072 ערך לא חוקי בפרמטרים של סולק ערך לא חוקי בפרמטרים של סולק
10099 בעיית סיסטם בעיית סיסטם
10100 תשובה לא חוקית מחברת אשראי, אין לבצע סטנד-אין תשובה לא חוקית מחברת אשראי, אין לבצע סטנד-אין
10101 נכשל ב STIP בבדיקת USAGE נכשל ב STIP בבדיקת USAGE
10102 נכשל ב STIP בבדיקת חסומים נכשל ב STIP בבדיקת חסומים
10103 נכשל ב STIP בבדיקת CVV נכשל ב STIP בבדיקת CVV
10104 נכשל ב STIP אורך מספר כרטיס אשראי לא חוקי בבדיקת CVV נכשל ב STIP אורך מספר כרטיס אשראי לא חוקי בבדיקת CVV
10105 נכשל ב STIP בבדיקת CVV2 נכשל ב STIP בבדיקת CVV2
10106 נכשל בבדיקת USAGE למכשיר וידיומט נכשל בבדיקת USAGE למכשיר וידיומט
10107 נכשל ב STIP בבדיקת חסומים , סיבת חסימה לא תקינה נכשל ב STIP בבדיקת חסומים , סיבת חסימה לא תקינה
10108 נכשל בבדיקת ספרת ביקורת של מספר כרטיס ב STIP נכשל בבדיקת ספרת ביקורת של מספר כרטיס ב STIP
10109 נכשל ב STIP בבדיקת 3 CVC נכשל ב STIP בבדיקת 3 CVC
10110 נכשל ב STIP בעדכון קובץ USAGE נכשל ב STIP בעדכון קובץ USAGE
10111 חסר תקרה לכרטיס זה בקובץ פרמטרים ל STIP חסר תקרה לכרטיס זה בקובץ פרמטרים ל STIP
10112 אין לבצע סטנדאין לעסקת זיכוי עבור לקוח זה אין לבצע סטנדאין לעסקת זיכוי עבור לקוח זה
10113 אין לבצע סטנדאין למטבע שאינו שקל או דולר אין לבצע סטנדאין למטבע שאינו שקל או דולר
10115 אין לבצע לכרטיס תייר סטנדאין אין לבצע לכרטיס תייר סטנדאין
10116 אין לבצע סטנדאין לעסקת מזומן למנפיק זה אין לבצע סטנדאין לעסקת מזומן למנפיק זה
10117 אין לבצע סטנדאין לעסקת CASHBACK למנפיק זה אין לבצע סטנדאין לעסקת CASHBACK למנפיק זה
10118 אין לבצע סטנדאין לעסקת הוראת קבע למנפיק זה מעל סכום אין לבצע סטנדאין לעסקת הוראת קבע למנפיק זה מעל סכום
10119 שגיאה פנימית – תשובת סטנדאין שגויה ב ISO שגיאה פנימית – תשובת סטנדאין שגויה ב ISO
10120 אין לבצע סטנדאין לעסקה טלפונית – ישרכארד אין לבצע סטנדאין לעסקה טלפונית – ישרכארד
10121 אין לבצע סטנדאין לכרטיס חיוב מיידי אין לבצע סטנדאין לכרטיס חיוב מיידי
10122 אין לבצע סטנדאין לכרטיס חיוב נטען – ישרכארד אין לבצע סטנדאין לכרטיס חיוב נטען – ישרכארד
10123 אין לבצע סטנדאין לכרטיס לא משופעל של ישרכארד אין לבצע סטנדאין לכרטיס לא משופעל של ישרכארד
10124 אין לבצע סטנדאין לעסקת ביטול אין לבצע סטנדאין לעסקת ביטול
10125 אין לבצע סטנדאין לפעולת REVERSAL אין לבצע סטנדאין לפעולת REVERSAL
10126 אין לבצע סטנדאין לפעולת בירור יתרה אין לבצע סטנדאין לפעולת בירור יתרה
10127 אין לבצע סטנדאין לפעולת טעינה אין לבצע סטנדאין לפעולת טעינה
10128 אין לבצע סטנדאין לפעולת פריקה אין לבצע סטנדאין לפעולת פריקה
10129 כרטיס לא נמצא בקובץ אב של כאל כרטיס לא נמצא בקובץ אב של כאל
10130 נכשל ב STIP בבדיקת ICVV נכשל ב STIP בבדיקת ICVV
10131 כרטיס לא נמצא בקובץ אב של לאומיקארד כרטיס לא נמצא בקובץ אב של לאומיקארד
10132 תאריך בקובץ אב פג-תוקף או לא תואם לתאריך בשאילתא תאריך בקובץ אב פג-תוקף או לא תואם לתאריך בשאילתא
10133 סכום משיכה גבוה מהמקסימום סכום משיכה גבוה מהמקסימום
10134 כרטיס לוגו כרטיס לוגו
10135 בעיה בקריאת רשומה 83 L בעיה בקריאת רשומה 83 L
10136 ערך לקוח לא חוקי בקובץ אב ערך לקוח לא חוקי בקובץ אב
10137 אין סטנדאין לסכום שחורג מ 8 ספרות (מגבלה של אשראית 96) אין סטנדאין לסכום שחורג מ 8 ספרות (מגבלה של אשראית 96)
10138 מנפיק שונה מ 0 בקובץ אב מנפיק שונה מ 0 בקובץ אב
10139 בעיה מול שרת גישה ל USG83 בעיה מול שרת גישה ל USG83
10140 אורך לא חוקי בתשובה משרת גישה ל USG83 אורך לא חוקי בתשובה משרת גישה ל USG83
10141 אין לבצע סטנדאין לעסקה טלפונית בהוראת קבע אין לבצע סטנדאין לעסקה טלפונית בהוראת קבע
10142 אין לבצע סטנדאין לעסקת זיכוי בכרטיס PL תוי שי. אין לבצע סטנדאין לעסקת זיכוי בכרטיס PL תוי שי.
10143 אין לבצע סטנדאין לכרטיס DEBIT אין לבצע סטנדאין לכרטיס DEBIT
10144 אין לבצע סטנדאין ב FALLBACK לכרטיס זה אין לבצע סטנדאין ב FALLBACK לכרטיס זה
10145 סכום העסקה גבוה מתקרת FALLBACK לכרטיס זה סכום העסקה גבוה מתקרת FALLBACK לכרטיס זה
10146 אין לבצע סטנדאין לכרטיס חכם CONTACTLESS או סלולארי שאינו אין לבצע סטנדאין לכרטיס חכם CONTACTLESS או סלולארי שאינו
10147 אין לבצע סטנדאין לכרטיס מגנטי CONTACTLESS או סלולארי אין לבצע סטנדאין לכרטיס מגנטי CONTACTLESS או סלולארי
10148 סכום העסקה גבוה מתקרת CASHBACK לכרטיס זה סכום העסקה גבוה מתקרת CASHBACK לכרטיס זה
10149 סכום העסקה גבוה מתקרת מזומן לכרטיס זה סכום העסקה גבוה מתקרת מזומן לכרטיס זה
10150 סכום לזיכוי גבוה מתקרת זיכוי סכום לזיכוי גבוה מתקרת זיכוי
10151 אין לבצע סטנדאין לעסקת טעינה בכרטיס שאינו  PL תוי שי אין לבצע סטנדאין לעסקת טעינה בכרטיס שאינו  PL תוי שי
10152 אין הרשאה לביצוע טעינה לכרטיס זה בקובץ אב אין הרשאה לביצוע טעינה לכרטיס זה בקובץ אב
10153 אין הרשאה לביצוע טעינה נוספת  לכרטיס זה בקובץ אב אין הרשאה לביצוע טעינה נוספת  לכרטיס זה בקובץ אב
10154 סכום טעינה אינו זהה לסכום מוגדר בקובץ אב לכרטיס זה סכום טעינה אינו זהה לסכום מוגדר בקובץ אב לכרטיס זה
10155 סכום לטעינה גבוה מתקרת טעינה. (קובץ אב) סכום לטעינה גבוה מתקרת טעינה. (קובץ אב)
10156 סכום הזיכוי + זיכויים קודמים היום, גבוה מתקרת זיכויים סכום הזיכוי + זיכויים קודמים היום, גבוה מתקרת זיכויים
10157 סכום טעינה  + זיכויית קודמים היום, גבוה מתקרת זיכויים סכום טעינה  + זיכויית קודמים היום, גבוה מתקרת זיכויים
10158 אין לבצע סטנדאין לעסקה ללא ערוץ 2, בסכום גבוה מ 400 ש"ח אין לבצע סטנדאין לעסקה ללא ערוץ 2, בסכום גבוה מ 400 ש"ח
10159 אין לבצע סטנדאין לכרטיס צעיר של ישראכרד אין לבצע סטנדאין לכרטיס צעיר של ישראכרד
10160 שגיאה פנימית: חסרה רשומה לזיכוי שגיאה פנימית: חסרה רשומה לזיכוי
10161 קובץ זיכוי לא נמצא קובץ זיכוי לא נמצא
10162 חריגה מסכום יומי לזיכוי לספק זה חריגה מסכום יומי לזיכוי לספק זה
10163 חריגה מסכום חודשי לזיכוי לספק זה חריגה מסכום חודשי לזיכוי לספק זה
10164 חריגה מסכום חד-פעמי מקסימאלי לזיכוי לספק זה חריגה מסכום חד-פעמי מקסימאלי לזיכוי לספק זה
10220 אין הרשאת סולק לעסקת טעינה/פריקה אין הרשאת סולק לעסקת טעינה/פריקה
10221 אין הרשאת סולק לעסקת טעינה/פריקה בכרטיס שאינו נטען אין הרשאת סולק לעסקת טעינה/פריקה בכרטיס שאינו נטען
10224 אין הרשאת סולק לעסקת CASHBACK אין הרשאת סולק לעסקת CASHBACK
10225 אין הרשאת סולק לעסקת מזומן אין הרשאת סולק לעסקת מזומן
10226 אין הרשאת סולק לעסקת הוראת-קבע אין הרשאת סולק לעסקת הוראת-קבע
10227 אין הרשאת סולק לבקשה לאישור ללא עסקה (תשלום ראשון הו"ק) אין הרשאת סולק לבקשה לאישור ללא עסקה (תשלום ראשון הו"ק)
10228 אין הרשאת סולק לעסקת זיכוי אין הרשאת סולק לעסקת זיכוי
10229 אין הרשאת סולק לעסקת חתימה לפי phone-auth אין הרשאת סולק לעסקת חתימה לפי phone-auth
10230 אין הרשאת סולק לעסקה טלפונית אין הרשאת סולק לעסקה טלפונית
10250 סוג אשראי לא מתאים לכרטיס חיוב מיידי סוג אשראי לא מתאים לכרטיס חיוב מיידי
10251 אין הרשאת סולק לסוג אשראי רגיל אין הרשאת סולק לסוג אשראי רגיל
10252 אין הרשאת סולק לסוג אשראי עדיף/ישראקרדיט אין הרשאת סולק לסוג אשראי עדיף/ישראקרדיט
10253 אין הרשאת סולק לסוג אשראי חיוב מיידי אין הרשאת סולק לסוג אשראי חיוב מיידי
10254 אין הרשאת סולק לסוג אשראי קרדיט אין הרשאת סולק לסוג אשראי קרדיט
10255 אין הרשאת סולק לסוג אשראי תשלומים אין הרשאת סולק לסוג אשראי תשלומים
10256 סוג אשראי חיוב מיידי אינו מתאים לסוג הכרטיס סוג אשראי חיוב מיידי אינו מתאים לסוג הכרטיס
10300 אין הרשאה בעסקת פריקה לסוג אשראי זה אין הרשאה בעסקת פריקה לסוג אשראי זה
10301 אין הרשאה בעסקת CASHBACK לסוג אשראי זה אין הרשאה בעסקת CASHBACK לסוג אשראי זה
10302 אין הרשאה בעסקת מזומן לסוג אשראי זה אין הרשאה בעסקת מזומן לסוג אשראי זה
10303 אין הרשאה בעסקת טעינה לסוג אשראי זה אין הרשאה בעסקת טעינה לסוג אשראי זה
10304 אין הרשאה בעסקת הוראת קבע לסוג אשראי זה אין הרשאה בעסקת הוראת קבע לסוג אשראי זה
10305 אין הרשאה למטבע שאינו שקל או דולר לסוג אשראי זה אין הרשאה למטבע שאינו שקל או דולר לסוג אשראי זה
10321 אין הרשאה בעסקת הוראת קבע לכרטיס נטען או חיוב מיידי אין הרשאה בעסקת הוראת קבע לכרטיס נטען או חיוב מיידי
10322 אין הרשאה לעסקת טעינה בכרטיס חיוב מיידי אין הרשאה לעסקת טעינה בכרטיס חיוב מיידי
10323 אין הרשאה בעסקת פריקה לכרטיס חיוב מיידי אין הרשאה בעסקת פריקה לכרטיס חיוב מיידי
10350 מס תשלומים קטן ממס תשלומים מינימאלי לסוג אשראי קרדיט מס תשלומים קטן ממס תשלומים מינימאלי לסוג אשראי קרדיט
10351 מס תשלומים גדול ממס תשלומים מקסימאלי לסוג אשראי קרדיט מס תשלומים גדול ממס תשלומים מקסימאלי לסוג אשראי קרדיט
10352 בדיקת סולק לסכום מינימאלי לסוג אשראי קרדיט בדיקת סולק לסכום מינימאלי לסוג אשראי קרדיט
10353 מס תשלומים גדול ממס תשלומים מקסימאלי לסוג אשראי תשלומים מס תשלומים גדול ממס תשלומים מקסימאלי לסוג אשראי תשלומים
10354 אין הרשאה לסוג אשראי תשלומים בכרטיס שאינו נוכח אין הרשאה לסוג אשראי תשלומים בכרטיס שאינו נוכח
10400 אין הרשאת סולק לעסקה בשקלים אין הרשאת סולק לעסקה בשקלים
10401 אין הרשאת סולק לעסקה במטח אין הרשאת סולק לעסקה במטח
10402 אין הרשאת סולק לעסקה ביחידות שאינן מטבע אין הרשאת סולק לעסקה ביחידות שאינן מטבע
10403 אין תמיכה לסולק זה במטבע זה אין תמיכה לסולק זה במטבע זה
10420 אין הרשאה לעסקת CASHBACK בסוג כרטיס זה אין הרשאה לעסקת CASHBACK בסוג כרטיס זה
10421 סכום CASHBACK מעל המקסימום המותר בעסקת  CASHBACK סכום CASHBACK מעל המקסימום המותר בעסקת  CASHBACK
10422 אין הרשאה לעסקת CASHBACK לא חכמה בכרטיסי מאסטרקארד אין הרשאה לעסקת CASHBACK לא חכמה בכרטיסי מאסטרקארד
10423 אין הרשאה לעסקת  CASHBACK בכרטיס  לא נוכח. אין הרשאה לעסקת  CASHBACK בכרטיס  לא נוכח.
10424 אין הרשאה לעסקת מזומן בכרטיסי מאסטרקארד אין הרשאה לעסקת מזומן בכרטיסי מאסטרקארד
10425 אין הרשאה לעסקת מזומן לא חכמה בכרטיסי ויזה אין הרשאה לעסקת מזומן לא חכמה בכרטיסי ויזה
10426 אין הרשאה לעסקת מזומן בכרטיס  לא נוכח. אין הרשאה לעסקת מזומן בכרטיס  לא נוכח.
10440 אין לבצע סטנדאין למטבע שאינו שקל או דולר בכרטיס מקומי אין לבצע סטנדאין למטבע שאינו שקל או דולר בכרטיס מקומי
10441 אין לבצע סטנדאין למטבע שאינו יורו או לישט בכרטיס תייר אין לבצע סטנדאין למטבע שאינו יורו או לישט בכרטיס תייר
10442 אין לבצע סטנדאין לאימות אישור לסולק זה אין לבצע סטנדאין לאימות אישור לסולק זה
10450 בדיקת סולק לסכום מקסימאלי לעסקה בדיקת סולק לסכום מקסימאלי לעסקה
10451 בדיקת סולק לסכום מינימאלי לעסקה בדיקת סולק לסכום מינימאלי לעסקה
10460 אין הרשאת סולק ל FALLBACK אין הרשאת סולק ל FALLBACK
10481 סוג עסקה לא מורשה במסוף הוראת קבע סוג עסקה לא מורשה במסוף הוראת קבע
10482 אין הרשאה לעסקה עם ערוץ 2 (כרטיס נוכח) במסוף זה אין הרשאה לעסקה עם ערוץ 2 (כרטיס נוכח) במסוף זה
10483 אין הרשאה לעסקת פריקה במסוף זה אין הרשאה לעסקת פריקה במסוף זה
10484 אין הרשאה לעסקת סלולאר אין הרשאה לעסקת סלולאר
10500 חסר IPAY-CODE בעסקת טעינה (שדה 58) חסר IPAY-CODE בעסקת טעינה (שדה 58)
10501 (TAG 54) CASHBACK ערך תשלום נוסף גדול מסכום עסקה בעסקת (TAG 54) CASHBACK ערך תשלום נוסף גדול מסכום עסקה בעסקת
10502 חסר מספר תשלום בעסקת הוראת קבע חסר מספר תשלום בעסקת הוראת קבע
10503 חסר מספר תשלומים או סכום כולל חסר מספר תשלומים או סכום כולל
10505 חסר ORIG-UID בעסקת הוראת קבע לא תשלום ראשון (שדה 90) חסר ORIG-UID בעסקת הוראת קבע לא תשלום ראשון (שדה 90)
10506 שדה מאופס בעסקת CASHBACK (שדה 54) שדה מאופס בעסקת CASHBACK (שדה 54)
10507 ערך לא חוקי ORIG-UID בעסקת הוראת קבע (זהה לעסקה נוכחית) ערך לא חוקי ORIG-UID בעסקת הוראת קבע (זהה לעסקה נוכחית)
10508 חסר IPAY-NUMBER (שדה 58) בעסקת טעינה לא במטבע חסר IPAY-NUMBER (שדה 58) בעסקת טעינה לא במטבע
10509 חסר IPAY-NUMBER (שדה 58) בעסקת פריקה לא במטבע חסר IPAY-NUMBER (שדה 58) בעסקת פריקה לא במטבע
10510 חסר נתוני עסקת מקור (שדה 90) בעסקת ביטול חסר נתוני עסקת מקור (שדה 90) בעסקת ביטול
10511 חסר נתוני עסקת מקור (שדה 90) בבקשת REVERSAL חסר נתוני עסקת מקור (שדה 90) בבקשת REVERSAL
10512 שדה 60 (ASH-REASON) לא תואם לתדלוק דו-שלבי שדה 60 (ASH-REASON) לא תואם לתדלוק דו-שלבי
10513 עסקת זיכוי לא נתמכת בתדלוק דו-שלבי עסקת זיכוי לא נתמכת בתדלוק דו-שלבי
10520 חסר סוג אשראי (שדה 57) חסר סוג אשראי (שדה 57)
10521 חסר תת שדה עבור POS-DATA (שדה 61) חסר תת שדה עבור POS-DATA (שדה 61)
10522 חסר MANUFACTOR-ID בשדה 115 חסר MANUFACTOR-ID בשדה 115
10523 חסר MANUFACTOR-USE בשדה 115 חסר MANUFACTOR-USE בשדה 115
10524 חסר מספר סידורי של המסוף בשדה 115 חסר מספר סידורי של המסוף בשדה 115
10530 חסר ערוץ 2 (שדה 35) לפי ערך: מקור נתוני הכרטיס (שדה 22) חסר ערוץ 2 (שדה 35) לפי ערך: מקור נתוני הכרטיס (שדה 22)
10600 סוג כרטיס מיוחד אינו מורשה לסוג עסקה ,קיים בוקטור 80 סוג כרטיס מיוחד אינו מורשה לסוג עסקה ,קיים בוקטור 80
10601 אין הרשאת מנפיק לעסקה טלפונית אין הרשאת מנפיק לעסקה טלפונית
10602 אין הרשאת מנפיק לעסקת אינטרנט אין הרשאת מנפיק לעסקת אינטרנט
10603 אין הרשאת מנפיק לעסקת סלולר אין הרשאת מנפיק לעסקת סלולר
10604 אין הרשאת מנפיק לעסקת טעינה אין הרשאת מנפיק לעסקת טעינה
10605 אין הרשאת מנפיק לעסקת טעינה בכרטיס שאינו נטען אין הרשאת מנפיק לעסקת טעינה בכרטיס שאינו נטען
10606 אין הרשאת מנפיק לעסקת טעינה בכרטיס תייר אין הרשאת מנפיק לעסקת טעינה בכרטיס תייר
10607 אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי תשלומים אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי תשלומים
10608 מס תשלומים גדול ממס תשלומים מקסימאלי לסוג אשראי תשלומים מס תשלומים גדול ממס תשלומים מקסימאלי לסוג אשראי תשלומים
10609 אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי קרדיט אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי קרדיט
10610 אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי קרדיט לעסקה במטבע זר אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי קרדיט לעסקה במטבע זר
10611 סוג אשראי לא מתאים לכרטיס חיוב מיידי סוג אשראי לא מתאים לכרטיס חיוב מיידי
10612 אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי חיוב מיידי אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי חיוב מיידי
10613 אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי חיוב מיידי לעסקה במטבע זר אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי חיוב מיידי לעסקה במטבע זר
10614 אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי עדיף/ישראקרדיט אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי עדיף/ישראקרדיט
10615 אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי עדיף/ישראקרדיט לעסקה במטבע זר אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי עדיף/ישראקרדיט לעסקה במטבע זר
10616 אין הרשאת מנפיק לדחיית תשלום אין הרשאת מנפיק לדחיית תשלום
10617 אין הרשאת מנפיק לדחיית תשלום לעסקה במטבע זר אין הרשאת מנפיק לדחיית תשלום לעסקה במטבע זר
10618 אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי רגיל אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי רגיל
10619 אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי רגיל לעסקה במטבע זר אין הרשאת מנפיק לסוג אשראי רגיל לעסקה במטבע זר
10700 אין סטנדאין לכרטיס חכם של תייר אין סטנדאין לכרטיס חכם של תייר
10701 פניה לתהליך EMV נכשלה פניה לתהליך EMV נכשלה
10702 ARQC שגוי ARQC שגוי
10703 בדיקת ARQC נכשלה בתשתית בדיקת ARQC נכשלה בתשתית
10720 אימות בעל הכרטיס נכשל אימות בעל הכרטיס נכשל
10721 אימות קוד סודי עי הכרטיס נכשל אימות קוד סודי עי הכרטיס נכשל
10722 אין אפשרות להקיש קוד סודי במכשיר, ונדרש עי הכרטיס אין אפשרות להקיש קוד סודי במכשיר, ונדרש עי הכרטיס
10723 לא הוקש קוד סודי, ונדרש עי הכרטיס לא הוקש קוד סודי, ונדרש עי הכרטיס
10724 עבר את מספר הנסיונות המותר לקוד סודי שגוי בכרטיס עבר את מספר הנסיונות המותר לקוד סודי שגוי בכרטיס
10725 אפליקציה במסוף פג תוקף אפליקציה במסוף פג תוקף
10726 DDA שגוי DDA שגוי
10727 בקשה לאישור יזומה עי הסוחר – אין סטנדאין בקשה לאישור יזומה עי הסוחר – אין סטנדאין
11010 סכום עסקאות לא תואם סכום עסקאות לא תואם
11020 מסר ACK עם קוד יישום שגוי מסר ACK עם קוד יישום שגוי
11021 מסר בקשה לדוח תקשורת באורך לא חוקי מסר בקשה לדוח תקשורת באורך לא חוקי
11022 נכשל בשמירת דוח תקשורת בקובץ נכשל בשמירת דוח תקשורת בקובץ
11023 לא נמצא דוח תקשורת מתאים לבקשה לא נמצא דוח תקשורת מתאים לבקשה
11024 שדה RETAILER-ID לא חוקי בבקשה לדוח תקשורת שדה RETAILER-ID לא חוקי בבקשה לדוח תקשורת
11030 שגיאה בקריאת זמן הקובץ שגיאה בקריאת זמן הקובץ
11031 קובץ עסקאות השתנה במהלך השידור קובץ עסקאות השתנה במהלך השידור
11032 קובץ לוג השתנה במהלך השידור קובץ לוג השתנה במהלך השידור
11040 מסוף לא מוגדר כרב ספק. אין אפשרות להמשך תקשורת מסוף לא מוגדר כרב ספק. אין אפשרות להמשך תקשורת
11050 קובץ CONFIG של פרמטרים ל PINPAD ארוך מדי קובץ CONFIG של פרמטרים ל PINPAD ארוך מדי
11051 קובץ בינים של פרמטרים ל PINPAD ארוך מדי קובץ בינים של פרמטרים ל PINPAD ארוך מדי
11052 קובץ מפתחות CA של פרמטרים ל PINPAD ארוך מדי קובץ מפתחות CA של פרמטרים ל PINPAD ארוך מדי
12001 ערך לא חוקי לשדה ISO ערך לא חוקי לשדה ISO
12002 בירור יתרה שייך ל MTI 100 בלבד בירור יתרה שייך ל MTI 100 בלבד
12003 ערך לא חוקי לשדה MTI ערך לא חוקי לשדה MTI
12004 ערך לא חוקי לתת שדה ISO ערך לא חוקי לתת שדה ISO
12005 מסר ISO לא חוקי מסר ISO לא חוקי
12006 שדה חובה חסר ב ISO שדה חובה חסר ב ISO
12007 חסר שדה חובה לסוג פעולה חסר שדה חובה לסוג פעולה
12008 אורך מסר לא חוקי אורך מסר לא חוקי
13101 מסוף שלח בקשת ניתוק לא תקינה POSFE מסוף שלח בקשת ניתוק לא תקינה POSFE
13102 ניתוק בין POSP ל POSFE  י POSFE ניתוק בין POSP ל POSFE  י POSFE
13103 י TIMEOUT בתשובה למסוף  POSFE י TIMEOUT בתשובה למסוף  POSFE
13104 ה SOCKET למסוף נעלם  POSFE ה SOCKET למסוף נעלם  POSFE
13105 י TIMEOUT בהמתנה למסוף  POSFE י TIMEOUT בהמתנה למסוף  POSFE
13106 שגיאת פרוטוקול מהמסוף  POSFE שגיאת פרוטוקול מהמסוף  POSFE
13107 הקשר למסוף כבר לא קיים בזמן שליחת התשובה  POSFE הקשר למסוף כבר לא קיים בזמן שליחת התשובה  POSFE
13108 י POSFE במצב של SHUTDOWN י  POSFE י POSFE במצב של SHUTDOWN י  POSFE
13109 הקשר למסוף כבר לא קיים בזמן המתנה לתשובה  POSFE הקשר למסוף כבר לא קיים בזמן המתנה לתשובה  POSFE
14001 חסרה רשומת CCINFO בקובץ PARAMS חסרה רשומת CCINFO בקובץ PARAMS
14002 מספר סולקים אינו בין 1 ל 10 ברשומת CCINFO בקובץ PARAMS מספר סולקים אינו בין 1 ל 10 ברשומת CCINFO בקובץ PARAMS
15001 חסום. החרם כרטיס חסום. החרם כרטיס
15002 גנוב. החרם כרטיס גנוב. החרם כרטיס
15003 התקשר לחברת האשראי התקשר לחברת האשראי
15004 עסקה לא אושרה עסקה לא אושרה
15005 כרטיס מזויף. החרם כרטיס מזויף. החרם
15006 דחה עסקה: cvv2 שגוי דחה עסקה: cvv2 שגוי
15007 דחה עסקה: cavv/ucaf שגוי דחה עסקה: cavv/ucaf שגוי
15008 דחה עסקה: נתוני כתובת שגויים דחה עסקה: נתוני כתובת שגויים
15009 דחה עסקה: הכרטיס אינו בתוקף דחה עסקה: הכרטיס אינו בתוקף
15010 אישור חלקי אישור חלקי
15011 דחה עסקה:חוסר בנק'/כוכבים/מיילים/הטבה אחרת דחה עסקה:חוסר בנק'/כוכבים/מיילים/הטבה אחרת
15012 הכרטיס לא מורשה במסוף הכרטיס לא מורשה במסוף
15013 דחייה. קוד יתרה שגוי דחייה. קוד יתרה שגוי
15014 דחייה.כרטיס לא משויך לרשת דחייה.כרטיס לא משויך לרשת
15015 דחייה.נתק בתקשורת דחייה.נתק בתקשורת
15016 דחייה.אין הרשאה לסוג מטבע דחייה.אין הרשאה לסוג מטבע
15017 דחייה. אין הרשאה לסוג אשראי בעסקה דחייה. אין הרשאה לסוג אשראי בעסקה
15026 דחה עסקה: תז שגוי דחה עסקה: תז שגוי
20000 הצלחה הצלחה
20001 כרטיס חסום כרטיס חסום
20002 גנוב החרם כרטיס גנוב החרם כרטיס
20003 התקשר לחברת האשראי התקשר לחברת האשראי
20004 העסקה לא אושרה העסקה לא אושרה
20005 כרטיס מזוייף החרם כרטיס מזוייף החרם
20006 דחה עסקה: cvv2/id שגוי דחה עסקה: cvv2/id שגוי
20007 דחה עסקה: cavv/ucaf שגוי דחה עסקה: cavv/ucaf שגוי
20008 דחה עסקה: כתובת שגויה דחה עסקה: כתובת שגויה
20009 דחיה: נתק בתקשורת דחיה: נתק בתקשורת
20010 אישור חלקי אישור חלקי
20011 דחה עסקה: חוסר בנקודות/כוכבים/מיילים/הטבה אחרת דחה עסקה: חוסר בנקודות/כוכבים/מיילים/הטבה אחרת
20012 הכרטיס לא מורשה במסוף הכרטיס לא מורשה במסוף
20013 דחה בקשה. קוד יתרה שגוי דחה בקשה. קוד יתרה שגוי
20014 דחיה. כרטיס לא משוייך לרשת דחיה. כרטיס לא משוייך לרשת
20015 דחה עסקה: הכרטיס אינו בתוקף דחה עסקה: הכרטיס אינו בתוקף
20016 דחיה-אין הרשאה לסוג מטבע דחיה-אין הרשאה לסוג מטבע
20017 דחייה-אין הרשאה לסוג אשראי בעסקה דחייה-אין הרשאה לסוג אשראי בעסקה
20026 דחה עסקה: תז שגוי דחה עסקה: תז שגוי
20041 ישנה חובת יציאה לשאילתא בגין תקרה בלבד לעסקה עם פרמטר J2 ישנה חובת יציאה לשאילתא בגין תקרה בלבד לעסקה עם פרמטר J2
20042 ישנה חובת יציאה לשאילתא לא רק בגין תקרה, לעסקה עם פרמטר J2 ישנה חובת יציאה לשאילתא לא רק בגין תקרה, לעסקה עם פרמטר J2
20051 חסר קובץ וקטור 1 חסר קובץ וקטור 1
20052 חסר קובץ וקטור 4 חסר קובץ וקטור 4
20053 חסר קובץ וקטור 6 חסר קובץ וקטור 6
20055 חסר קובץ וקטור 11 חסר קובץ וקטור 11
20056 חסר קובץ וקטור 12 חסר קובץ וקטור 12
20057 חסר קובץ וקטור 15 חסר קובץ וקטור 15
20058 חסר קובץ וקטור 18 חסר קובץ וקטור 18
20059 חסר קובץ וקטור 31 חסר קובץ וקטור 31
20060 חסר קובץ וקטור 34 חסר קובץ וקטור 34
20061 חסר קובץ וקטור 41 חסר קובץ וקטור 41
20062 חסר קובץ וקטור 44 חסר קובץ וקטור 44
20063 חסר קובץ וקטור 64 חסר קובץ וקטור 64
20064 חסר קובץ וקטור 80 חסר קובץ וקטור 80
20065 חסר קובץ וקטור 81 חסר קובץ וקטור 81
20066 חסר קובץ וקטור 82 חסר קובץ וקטור 82
20067 חסר קובץ וקטור 83 חסר קובץ וקטור 83
20068 חסר קובץ וקטור 90 חסר קובץ וקטור 90
20069 חסר קובץ וקטור 91 חסר קובץ וקטור 91
20070 חסר קובץ וקטור 92 חסר קובץ וקטור 92
20071 חסר קובץ וקטור 93 חסר קובץ וקטור 93
20073 חסר קובץ PARAM_3_1 חסר קובץ PARAM_3_1
20074 חסר קובץ PARAM_3_2 חסר קובץ PARAM_3_2
20075 חסר קובץ PARAM_3_3 חסר קובץ PARAM_3_3
20076 חסר קובץ PARAM_3_4 חסר קובץ PARAM_3_4
20077 חסר קובץ PARAM_361 חסר קובץ PARAM_361
20078 חסר קובץ PARAM_363 חסר קובץ PARAM_363
20079 חסר קובץ PARAM_364 חסר קובץ PARAM_364
20080 חסר קובץ PARAM_61 חסר קובץ PARAM_61
20081 חסר קובץ PARAM_62 חסר קובץ PARAM_62
20082 חסר קובץ PARAM_63 חסר קובץ PARAM_63
20083 חסר קובץ CEIL_41 חסר קובץ CEIL_41
20084 חסר קובץ CEIL_42 חסר קובץ CEIL_42
20085 חסר קובץ CEIL_43 חסר קובץ CEIL_43
20086 חסר קובץ CEIL_44 חסר קובץ CEIL_44
20087 חסר קובץ DATA חסר קובץ DATA
20088 חסר קובץ JENR חסר קובץ JENR
20089 חסר קובץ Start חסר קובץ Start
20101 חסרה כניסה בוקטור 1 חסרה כניסה בוקטור 1
20103 חסרה כניסה בוקטור 4 חסרה כניסה בוקטור 4
20104 חסרה כניסה בוקטור 6 חסרה כניסה בוקטור 6
20106 חסרה כניסה בוקטור 11 חסרה כניסה בוקטור 11
20107 חסרה כניסה בוקטור 12 חסרה כניסה בוקטור 12
20108 חסרה כניסה בוקטור 15 חסרה כניסה בוקטור 15
20110 חסרה כניסה בוקטור 18 חסרה כניסה בוקטור 18
20111 חסרה כניסה בוקטור 31 חסרה כניסה בוקטור 31
20112 חסרה כניסה בוקטור 34 חסרה כניסה בוקטור 34
20113 חסרה כניסה בוקטור 41 חסרה כניסה בוקטור 41
20114 חסרה כניסה בוקטור 44 חסרה כניסה בוקטור 44
20116 חסרה כניסה בוקטור 64 חסרה כניסה בוקטור 64
20117 חסרה כניסה בוקטור 81 חסרה כניסה בוקטור 81
20118 חסרה כניסה בוקטור 82 חסרה כניסה בוקטור 82
20119 חסרה כניסה בוקטור 83 חסרה כניסה בוקטור 83
20120 חסרה כניסה בוקטור 90 חסרה כניסה בוקטור 90
20121 חסרה כניסה בוקטור 91 חסרה כניסה בוקטור 91
20122 חסרה כניסה בוקטור 92 חסרה כניסה בוקטור 92
20123 חסרה כניסה בוקטור 93 חסרה כניסה בוקטור 93
20141 חסרה כניסה מתאימה בקובץ פרמטרים 3.2 חסרה כניסה מתאימה בקובץ פרמטרים 3.2
20142 חסרה כניסה מתאימה בקובץ פרמטרים 3.3 חסרה כניסה מתאימה בקובץ פרמטרים 3.3
20143 חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.1 חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.1
20144 חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.3 חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.3
20145 חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.4 חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.4
20146 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסי PL 4.1 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסי PL 4.1
20147 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסים ישראלים שאינם PL שיטה 0 4.2 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסים ישראלים שאינם PL שיטה 0 4.2
20148 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסים ישראלים שאינם PL שיטה 1 4.3 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסים ישראלים שאינם PL שיטה 1 4.3
20149 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסי תייר 4.4 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסי תייר 4.4
20150 חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים ישראכרט חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים ישראכרט
20151 חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים כאל חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים כאל
20152 חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים מנפיק עתידי חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים מנפיק עתידי
20182 שגיאה בערכי וקטור 4 שגיאה בערכי וקטור 4
20183 שגיאה בערכי וקטור 6/12 שגיאה בערכי וקטור 6/12
20186 שגיאה בערכי וקטור 18 שגיאה בערכי וקטור 18
20187 שגיאה בערכי וקטור 34 שגיאה בערכי וקטור 34
20188 שגיאה בערכי וקטור 64 שגיאה בערכי וקטור 64
20190 שגיאה בערכי וקטור 90 שגיאה בערכי וקטור 90
20191 נתונים לא תקינים בוקטור הרשאות מנפיק נתונים לא תקינים בוקטור הרשאות מנפיק
20192 נתונים לא ולידים בסט הפרמטרים נתונים לא ולידים בסט הפרמטרים
20193 נתונים לא ולידים בקובץ פרמטרים ברמת מסוף נתונים לא ולידים בקובץ פרמטרים ברמת מסוף
20300 אין הרשאה לסוג עסקה – הרשאת סולק אין הרשאה לסוג עסקה – הרשאת סולק
20301 אין הרשאה למטבע – הרשאת סולק אין הרשאה למטבע – הרשאת סולק
20303 אין הרשאת סולק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח אין הרשאת סולק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח
20304 אין הרשאה לאשראי – הרשאת סולק אין הרשאה לאשראי – הרשאת סולק
20308 אין הרשאה להצמדה – הרשאת סולק אין הרשאה להצמדה – הרשאת סולק
20309 אין הרשאת סולק לאשראי במועד קבוע אין הרשאת סולק לאשראי במועד קבוע
20310 אין הרשאה להקלדת מספר אישור מראש אין הרשאה להקלדת מספר אישור מראש
20311 אין הרשאה לבצע עסקאות לקוד שירות 587 אין הרשאה לבצע עסקאות לקוד שירות 587
20312 אין הרשאת סולק לאשראי דחוי אין הרשאת סולק לאשראי דחוי
20313 אין הרשאת סולק להטבות אין הרשאת סולק להטבות
20314 אין הרשאת סולק למבצעים אין הרשאת סולק למבצעים
20315 אין הרשאת סולק לקוד מבצע ספציפי אין הרשאת סולק לקוד מבצע ספציפי
20316 אין הרשאת סולק לעסקת טעינה אין הרשאת סולק לעסקת טעינה
20317 אין הרשאת סולק לטעינה/פריקה בקוד אמצעי התשלום בשילוב קוד מטבע אין הרשאת סולק לטעינה/פריקה בקוד אמצעי התשלום בשילוב קוד מטבע
20318 אין הרשאת סולק למטבע בסוג אשראי זה אין הרשאת סולק למטבע בסוג אשראי זה
20319 אין הרשאת סולק לטיפ אין הרשאת סולק לטיפ
20341 אין הרשאה לעסקה – הרשאת מנפיק אין הרשאה לעסקה – הרשאת מנפיק
20342 אין הרשאה למטבע – הרשאת מנפיק אין הרשאה למטבע – הרשאת מנפיק
20343 אין הרשאת מנפיק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח אין הרשאת מנפיק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח
20344 אין הרשאה לאשראי – הרשאת מנפיק אין הרשאה לאשראי – הרשאת מנפיק
20348 אין הרשאה לביצוע אישור בקשה יזומה עי קמעונאי אין הרשאה לביצוע אישור בקשה יזומה עי קמעונאי
20349 אין הרשאה מתאימה לביצוע בקשה לאישור ללא עסקה J5 אין הרשאה מתאימה לביצוע בקשה לאישור ללא עסקה J5
20350 אין הרשאת מנפיק להטבות אין הרשאת מנפיק להטבות
20351 אין הרשאת מנפיק לאשראי דחוי אין הרשאת מנפיק לאשראי דחוי
20352 אין הרשאת מנפיק לעסקת טעינה אין הרשאת מנפיק לעסקת טעינה
20353 אין הרשאת מנפיק לטעינה/פריקה בקוד אמצעי התשלום אין הרשאת מנפיק לטעינה/פריקה בקוד אמצעי התשלום
20354 אין הרשאת מנפיק למטבע בסוג אשראי זה אין הרשאת מנפיק למטבע בסוג אשראי זה
20381 אין הרשאה לבצע עסקת contactless מעל סכום מרבי אין הרשאה לבצע עסקת contactless מעל סכום מרבי
20382 במסוף המוגדר כשירות עצמי ניתן לבצע רק עסקאות בשירות עצמי במסוף המוגדר כשירות עצמי ניתן לבצע רק עסקאות בשירות עצמי
20384 מסוף מוגדר כרב ספק/מוטב-חסר מספר ספק/מוטב מסוף מוגדר כרב ספק/מוטב-חסר מספר ספק/מוטב
20385 במסוף המוגדר כמסוף סחר אלקטרוני חובה להעביר eci במסוף המוגדר כמסוף סחר אלקטרוני חובה להעביר eci
20401 מספר התשלומים גדול מערך שדה מספר תשלומים מקסימלי מספר התשלומים גדול מערך שדה מספר תשלומים מקסימלי
20402 מספר התשלומים קטן מערך שדה מספר תשלומים מינימלי מספר התשלומים קטן מערך שדה מספר תשלומים מינימלי
20403 סכום העסקה קטן מערך שדה סכום מינימלי לתשלום סכום העסקה קטן מערך שדה סכום מינימלי לתשלום
20404 לא הוזן שדה מספר תשלומים לא הוזן שדה מספר תשלומים
20405 חסר נתון סכום תשלום ראשון קבוע חסר נתון סכום תשלום ראשון קבוע
20406 סהכ סכום העסקה שונה מסכום תשלום ראשון + סכום תשלום קבוע * מספר תשלומים סהכ סכום העסקה שונה מסכום תשלום ראשון + סכום תשלום קבוע * מספר תשלומים
20408 ערוץ 2 קצר מ37 תוים ערוץ 2 קצר מ37 תוים
20410 דחיה מסיבת dcode דחיה מסיבת dcode
20414 בעסקה עם חיוב בתאריך קבוע הוכנס תאריך מאוחר משנה מבצוע העסקה בעסקה עם חיוב בתאריך קבוע הוכנס תאריך מאוחר משנה מבצוע העסקה
20415 הוזנו נתונים לא תקינים הוזנו נתונים לא תקינים
20416 תאריך תוקף לא במבנה תקין תאריך תוקף לא במבנה תקין
20417 מספר מסוף אינו תקין מספר מסוף אינו תקין
20418 חסרים פרמטרים חיוניים חסרים פרמטרים חיוניים
20419 שגיאה בהעברת מאפיין clientInputPan שגיאה בהעברת מאפיין clientInputPan
20420 מספר כרטיס לא ולידי-במצב של הזנת ערוץ 2 בעסקה ללא כרטיס נוכח מספר כרטיס לא ולידי-במצב של הזנת ערוץ 2 בעסקה ללא כרטיס נוכח
20421 שגיאה כללית-נתונים לא ולידים שגיאה כללית-נתונים לא ולידים
20422 שגיאה בבניית מסר ISO שגיאה בבניית מסר ISO
20424 שדה לא נומרי שדה לא נומרי
20425 רשומה כפולה רשומה כפולה
20426 הסכום הוגדל לאחר ביצוע בדיקות אשראית הסכום הוגדל לאחר ביצוע בדיקות אשראית
20428 חסר קוד שירות בכרטיס חסר קוד שירות בכרטיס
20429 כרטיס אינו תקף לפי קובץ כרטיסים תקפים כרטיס אינו תקף לפי קובץ כרטיסים תקפים
20431 שגיאה כללית שגיאה כללית
20432 אין הרשאה להעברת כרטיס דרך קורא מגנטי אין הרשאה להעברת כרטיס דרך קורא מגנטי
20433 חיוב להעביר ב PinPad חיוב להעביר ב PinPad
20434 אסור להעביר כרטיס במכשיר ה- PinPad אסור להעביר כרטיס במכשיר ה- PinPad
20435 המכשיר לא מוגדר להעברת כרטיס מגנטי CTL המכשיר לא מוגדר להעברת כרטיס מגנטי CTL
20436 המכשיר לא מוגדר להעברת כרטיס EMV CTL המכשיר לא מוגדר להעברת כרטיס EMV CTL
20439 אין הרשאה לסוג אשראי לפי סוג עסקה אין הרשאה לסוג אשראי לפי סוג עסקה
20440 כרטיס תייר אינו מורשה לסוג אשראי זה כרטיס תייר אינו מורשה לסוג אשראי זה
20441 אין הרשאה לביצוע סוג עסקה-כרטיס קיים בוקטור 80 אין הרשאה לביצוע סוג עסקה-כרטיס קיים בוקטור 80
20442 אין לבצע סטנדאין לאימות אישור לסולק זה אין לבצע סטנדאין לאימות אישור לסולק זה
20443 לא ניתן לבצע עסקת ביטול-כרטיס לא נמצא בקובץ תנועות הקיים במסוף לא ניתן לבצע עסקת ביטול-כרטיס לא נמצא בקובץ תנועות הקיים במסוף
20445 בכרטיס חיוב מיידי ניתן לבצע אשראי חיוב מיידי בלבד בכרטיס חיוב מיידי ניתן לבצע אשראי חיוב מיידי בלבד
20447 מספר כרטיס שגוי מספר כרטיס שגוי
20448 חיוב להקליד כתובת לקוח (מיקוד, מספר בית ועיר) חיוב להקליד כתובת לקוח (מיקוד, מספר בית ועיר)
20449 חיוב להקליד מיקוד חיוב להקליד מיקוד
20450 קוד מבצע מחוץ לתחום, צל 1-12 קוד מבצע מחוץ לתחום, צל 1-12
20451 שגיאה במהלך בניית רשומת עסקה שגיאה במהלך בניית רשומת עסקה
20452 בעסקת טעינה/פריקה/בירור יתרה חיוב להזין שדה קוד אמצעי תשלום בעסקת טעינה/פריקה/בירור יתרה חיוב להזין שדה קוד אמצעי תשלום
20453 אין אפשרות לבטל עסקת פריקה 7.9.3 אין אפשרות לבטל עסקת פריקה 7.9.3
20455 לא ניתן לבצע עסקת חיוב מאולצת כאשר נדרשת בקשה לאישור (למעט תקרות) לא ניתן לבצע עסקת חיוב מאולצת כאשר נדרשת בקשה לאישור (למעט תקרות)
20456 כרטיס נמצא בקובץ תנועות עם קוד תשובה 'החרם כרטיס' כרטיס נמצא בקובץ תנועות עם קוד תשובה 'החרם כרטיס'
20457 בכרטיס חיוב מיידי מותרת עסקת חיוב רגילה/זיכוי/ביטול בכרטיס חיוב מיידי מותרת עסקת חיוב רגילה/זיכוי/ביטול
20458 קוד מועדון לא בתחום קוד מועדון לא בתחום
20472 בעסקת חיוב עם מזומן חיוב להזין סכום במזומן בעסקת חיוב עם מזומן חיוב להזין סכום במזומן
20473 בעסקת חיוב עם מזומן סכום המזומן צריך להיות קטן מסכום העסקה בעסקת חיוב עם מזומן סכום המזומן צריך להיות קטן מסכום העסקה
20474 עסקת איתחול בהוראת קבע מחייבת פרמטר J5 עסקת איתחול בהוראת קבע מחייבת פרמטר J5
20475 עסקת הק מחייבת אחד מהשדות: מספר תשלומים או סכום כולל עסקת הק מחייבת אחד מהשדות: מספר תשלומים או סכום כולל
20476 עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת שדה מספר תשלום עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת שדה מספר תשלום
20477 עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת מספר מזהה של עסקת איתחול עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת מספר מזהה של עסקת איתחול
20478 עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת מספר אישור של עסקת איתחול עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת מספר אישור של עסקת איתחול
20479 עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת שדות תאריך וזמן עסקת איתחול עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת שדות תאריך וזמן עסקת איתחול
20480 חסר שדה מאשר עסקת מקור חסר שדה מאשר עסקת מקור
20481 חסר שדה מספר יחידות כאשר העסקה מתבצעת בקוד אמצעי תשלום השונה ממטבע חסר שדה מספר יחידות כאשר העסקה מתבצעת בקוד אמצעי תשלום השונה ממטבע
20482 בכרטיס נטען מותרת עסקת חיוב רגילה/זיכוי/ביטול/פריקה/טעינה/בירור יתרה בכרטיס נטען מותרת עסקת חיוב רגילה/זיכוי/ביטול/פריקה/טעינה/בירור יתרה
20483 עסקה עם כרטיס דלק במסוף דלק חיוב להזין מספר רכב עסקה עם כרטיס דלק במסוף דלק חיוב להזין מספר רכב
20484 מספר רכב המוקלד שונה ממספר הרכב הצרוב עג הפס המגנטי/מספר בנק שונה מ-012/ספרות שמאליות של מספר הסניף שונה מ-44 מספר רכב המוקלד שונה ממספר הרכב הצרוב עג הפס המגנטי/מספר בנק שונה מ-012/ספרות שמאליות של מספר הסניף שונה מ-44
20485 מספר רכב קצר מ-6 ספרות/שונה ממספר הרכב המופיע עג ערוץ 2 (פוזיציה 34 בערוץ 2) כרטיס מאפיין דלק של לאומי קארד מספר רכב קצר מ-6 ספרות/שונה ממספר הרכב המופיע עג ערוץ 2 (פוזיציה 34 בערוץ 2) כרטיס מאפיין דלק של לאומי קארד
20486 ישנה חובת הקלדת קריאת מונה (פוזיציה 30 בערוץ 2) כרטיס מאפיין דלק של לאומי קארד ישנה חובת הקלדת קריאת מונה (פוזיציה 30 בערוץ 2) כרטיס מאפיין דלק של לאומי קארד
20487 רק במסוף המוגדר כדלק דו שלבי ניתן להשתמש בעדכון אובליגו רק במסוף המוגדר כדלק דו שלבי ניתן להשתמש בעדכון אובליגו
20489 בכרטיס דלקן מותרת עסקת חיוב רגילה בלבד (עסקת ביטול אסורה) בכרטיס דלקן מותרת עסקת חיוב רגילה בלבד (עסקת ביטול אסורה)
20490 בכרטיסי דלק/דלקן/דלק מועדון ניתן לבצע עסקאות רק במסופי דלק בכרטיסי דלק/דלקן/דלק מועדון ניתן לבצע עסקאות רק במסופי דלק
20491 עסקה הכוללת המרה חייבת להכיל את כל השדות conversion_amount_06, conversion_rate_09, conversion_currency_51 עסקה הכוללת המרה חייבת להכיל את כל השדות conversion_amount_06, conversion_rate_09, conversion_currency_51
20492 אין המרה על עסקאות שקל/דולר אין המרה על עסקאות שקל/דולר
20493 בעסקה הכוללת הטבה חיוב שיהיו רק אחד מהשדות הבאים: סכום הנחה/מספר יחידות/אחוז ההנחה בעסקה הכוללת הטבה חיוב שיהיו רק אחד מהשדות הבאים: סכום הנחה/מספר יחידות/אחוז ההנחה
20494 מספר מסוף שונה מספר מסוף שונה
20495 אין הרשאת fallback אין הרשאת fallback
20496 לא ניתן להצמיד אשראי השונה מאשראי קרדיט/תשלומים לא ניתן להצמיד אשראי השונה מאשראי קרדיט/תשלומים
20497 TBD TBD
20498 TBD TBD
20500 TBD TBD
20504 TBD TBD
20505 TBD TBD
20506 TBD TBD
20507 TBD TBD
20512 TBD TBD
20551 TBD TBD
20552 TBD TBD
20553 TBD TBD
20554 TBD TBD
20555 TBD TBD
20556 TBD TBD
20557 TBD TBD
20558 TBD TBD
20559 TBD TBD
20560 TBD TBD
20561 TBD TBD
20562 TBD TBD
20563 TBD TBD
20564 TBD TBD
20565 TBD TBD
20566 TBD TBD
20567 TBD TBD
20777 פעולה הושלמה בהצלחה פעולה הושלמה בהצלחה
20997 שגיאה כללית שגיאה כללית
20998 שגיאה בקובץ חסומים שגיאה בקובץ חסומים
21001 העבר/הצג/הכנס כרטיס העבר/הצג/הכנס כרטיס
21002 העבר/הצג כרטיס העבר/הצג כרטיס
21003 העבר/הכנס כרטיס העבר/הכנס כרטיס
21004 הכנס כרטיס לקורא חכם הכנס כרטיס לקורא חכם
21005 הכנס/הצג כרטיס הכנס/הצג כרטיס
21006 הצג כרטיס הצג כרטיס
21007 נא הוצא כרטיס נא הוצא כרטיס
21008 העבר שנית העבר שנית
21009 השתמש בקורא פס מגנטי השתמש בקורא פס מגנטי
21010 המסוף לא רשאי לבצע עסקאות בכרטיס המסוף לא רשאי לבצע עסקאות בכרטיס
21011 אנא המתן השאר כרטיס אנא המתן השאר כרטיס
21012 כרטיס לא תקין כרטיס לא תקין
21013 כרטיס לא נתמך כרטיס לא נתמך
21014 קיימות עסקאות מאוד ישנות – נא בצע שידור קיימות עסקאות מאוד ישנות – נא בצע שידור
21015 קובץ חסומים אינו מעודכן – נא בצע שידור קובץ חסומים אינו מעודכן – נא בצע שידור
21016 כרטיס לא מורשה לסוג אשראי כרטיס לא מורשה לסוג אשראי
21017 אין הרשאה לסוג מטבע אין הרשאה לסוג מטבע
21018 מספר כרטיס שגוי מספר כרטיס שגוי
21019 הכרטיס לא מורשה במסוף הכרטיס לא מורשה במסוף
21020 כרטיס לא מורשה לסוג העסקה כרטיס לא מורשה לסוג העסקה
21021 TBD TBD
21022 TBD TBD
21023 מנפיק לא קיים מנפיק לא קיים
21024 מותג לא קיים מותג לא קיים
21025 TBD TBD
21026 TBD TBD
21027 TBD TBD
21028 הקש 3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס הקש 3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס
21029 TBD TBD
21030 נא הקש ת.ז. כולל ספרת ביקורת נא הקש ת.ז. כולל ספרת ביקורת
21031 TBD TBD
21032 TBD TBD
21033 TBD TBD
21034 TBD TBD
21035 TBD TBD
21036 TBD TBD
21037 TBD TBD
21038 TBD TBD
21039 TBD TBD
21040 TBD TBD
21041 TBD TBD
21042 TBD TBD
21043 TBD TBD
21044 TBD TBD
21045 TBD TBD
21046 TBD TBD
21047 TBD TBD
21048 TBD TBD
21049 TBD TBD
21050 TBD TBD
21051 TBD TBD
21052 TBD TBD
21053 TBD TBD
21054 מסוף לא ביצע הקמה מסוף לא ביצע הקמה
21055 TBD TBD
21056 סולק לא קיים סולק לא קיים
21057 סט פרמטרים שגוי סט פרמטרים שגוי
21059 דחייה, כרטיס נטען דחייה, כרטיס נטען
21060 TBD TBD
21061 אין הרשאה לביצוע עסקה אין הרשאה לביצוע עסקה
21062 TBD TBD
21063 TBD TBD
22000 שגיאה אפליקטיבית שגיאה אפליקטיבית
22001 דחיה. קוד ביצוע בכרטיס דחיה. קוד ביצוע בכרטיס
26001 מסוף כבר קיים מסוף כבר קיים
26002 מס שידור לא נמצא מס שידור לא נמצא
26003 מסוף לא קיים מסוף לא קיים
26004 נדחה על ידי ולידציה מקומית נדחה על ידי ולידציה מקומית
26005 ערך לא חוקי ערך לא חוקי
26006 שדה חובה לא קיים שדה חובה לא קיים
26007 מסוף אינו רב ספק/מוטב, אך הבקשה מכילה נתוני רב ספק/מוטב מסוף אינו רב ספק/מוטב, אך הבקשה מכילה נתוני רב ספק/מוטב
26008 אין התאמה בין מספר מסוף בבקשה למספר מסוף בנתונים אין התאמה בין מספר מסוף בבקשה למספר מסוף בנתונים
26009 אורך/פורמט שדה לא תקין אורך/פורמט שדה לא תקין
26010 שדה לא חוקי בבקשה מסוג זה שדה לא חוקי בבקשה מסוג זה
26011 לא ניתן לבצע כי השרת אינו משתף וקטורים לא ניתן לבצע כי השרת אינו משתף וקטורים
26012 דחייה בגלל J0 דחייה בגלל J0
26013 ספרת ביקורת לא תקינה במספר הכרטיס ספרת ביקורת לא תקינה במספר הכרטיס
26103 שגיאת התחברות שגיאת התחברות
26104 שגיאת התחברות (timeout) שגיאת התחברות (timeout)
26996 פקודה לא חוקית לכתובת פקודה לא חוקית לכתובת
26997 המסוף בתהליך שידור המסוף בתהליך שידור
26998 תקלת תקשורת לשבא תקלת תקשורת לשבא
26999 שגיאת מערכת שגיאת מערכת
30408 פס מגנטי אינו באורך 37 פס מגנטי אינו באורך 37
דילוג לתוכן