1. נבחר בהגדרות 'הגדרת שדות'

 

2. נוסיף את השדה המתאים מ'הוספת שדות'

טקסט – משמש לטקסט רגיל

לטקסטים ארוכים נשתמש בהערות/טקסט ארוך

כותרת וקו מפריד – מאפשר להוסיף כותרת לסדרה של שדות.

ניתן להכיל על הכותרת הגדרות מיוחדות שישפיעו על כל הסדרה.

 

3. לאחר לחיצה על הוספת שדות, השדה יתווסף לשדות שלא בשימוש

נגרור את השדה הרלוונטי מתוך שדות שלא בשימוש לשורה המתאימה.

נגדיר את פרטי השדה במסך בצד שמאל למעלה.

ונלחץ שמירה.

דוגמא להוספת שדה מסוג טקסט:

 

4. דוגמא נוספת לשדה בחירה מרשימה:

דילוג לתוכן