1. ליצרת דו"ח חדש, נלחץ על הגדרת דוחות/תצוגות

 

2. במסך הגדרת דוחות נלחץ על כפתור 'דוח חדש'

 

3. ניתן שם לדו"ח ונבחר את סוג הכרטיס

 

4. נבחר את סוג פרטי הכרטיס ומתוכם את השדות שנרצה שיופיעו בדו"ח

ניתן לבחור שדות מסוגים שונים של פרטי כרטיס.

 

5. לסיום נלחץ שמירה.

6, להצגת הדוח, נבחר את הדו"ח לתצוגה:

דילוג לתוכן