ניתן לבחור בחיפוש מתקדם מהמסך הראשי בתפריט העליון

 

נבחר את השדות שנרצה שיוצגו בחיפוש

 

נסנן את הנתונים לפי השדות הרלוונטיים (השדות מחולקים לפי סוג השדה, לדוגמא שדה אזור נמצא תחת שדות טקסט, ושדה מתאריך קליטה נמצא תחת שדות תאריך)

ונבחר חיפוש לקוחות.

 

 

דילוג לתוכן