1.
בעמוד מודולים וממשקים לבחור את הספק המתאים

2.
פקודת POST לכתובת כפי שרשום במערכת

{
"did": "dialer – המספר במרכזיה",
"cnumber": "client/customer number",
"ivruniqueid": "מזהה ייחודי של השיחה",
"start": 4, (unix time)
"totaltime": 5, (seconds)
"extension": "מזהה נציג",
"direction": "inbound/outbound",
"Event": "Abandon/Hangup",
"record": "link to file"
}

דילוג לתוכן